search icon Arhiva

Kovčežić: pripovetke na jezicima manjina (2016/7)

Period realizacije: oktobar 2016 – maj 2017.
Partner: Radio Novi Sad
Koordinator projekta:
Stefan Janjić

Projekat „Kovčežić“ posvećen je obogaćivanju ponude audio-pripovetki na jezicima nacionalnih manjina, kao i podsticanju multikulturalnosti na prostoru Vojvodine. Pored negovanja pozitivnih vrednosti, kreativnosti i standardnog jezika, audio-forma pripovetke omogućava stvaraocima književnosti za decu da svojim delima podare dodatnu vrednost, oživljavajući ih u novom medijskom formatu. Ovakve audio pripovetke takođe će biti dostupne slepoj i slabovidoj deci. Tokom osam meseci trajanja projekta, u produkciji Novosadske novinarske škole biće kreirano 128 audio-pripovetke na mađarskom, rumunskom, rusinskom i slovačkom jeziku

Projekat se realizuje u saradnji sa Radiom Novi Sad.

Dodeljene Nagrade EU... REM dopušta kršenje...