search icon Arhiva

Mediji za građane – građani za medije

Evropska Unija, Pokrajinski sekretarijat za finansije, februar 2018 – april 2021.

Sedam organizacija za razvoj medija na zapadnom Balkanu udružilo je snage u okviru projekta „Mediji za građane – građani za medije“ koji finansira EU radi izgradnje kapaciteta OCD-a za unapređenje medijske i informacione pismenosti (MIP) u regionu.

Projekat (2018 – 2021) je nastojao da doprinese ojačanom civilnom društvu koje se aktivno zalagao se za unapređenje politika i praksi MIP u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji.

Projektne aktivnosti podrazumevaju:

– Istraživanja koja će ukazati na trenutno stanje politika i praksi u oblasti MIP u svakoj zemlji i regionu kao osnovu za sledeće aktivnosti.

– MIP koalicije koje će biti formirane u svakoj zemlji kao međusektorske radne grupe za izradu zagovaračkih planova i koordinaciju njihove primene, podržane kampanjama zagovaranja.

– Jedinstveni događaj – MIP konferencija koja će okupiti različite aktere, aktiviste i stručnjake u Novom Sadu, u Srbiji radi regionalne razmene o tome kako unaprediti MIP.

– Letnji MIP festival koji će okupiti oko 150 učesnika na Ohridu, u Severnoj Makedoniji, na edukativnim radionicama, stručnim panelima i mrežnim sednicama na kojima će učestvovati vodeći regionalni i EU stručnjaci kako bi razmenili znanje i praksu o inovativnim i kreativnim digitalnim rešenjima za promociju i podučavanje MIP.

– Obuku budućih trenera, koja će stvoriti regionalnu bazu od 50 MIP trenera za obučavanje organizacija civilnog društva željnih napredovanja i promovisanja MIP širom regiona.

– 40 MIP inicijativa iz organizacija civilnog društva koje će se finansirati ovim projektom da bi se podigla svest i edukovalo o MIP i njenom značaju.

– Onlajn kampanje, koje će staviti u središte pažnje stavove o MIP novinara, nastavnika i građana – učenika, roditelja, starih – kao glavnih aktera.

„Novinarstvo za građane“ – aktivnost tokom koje će renomirani novinari učenicima srednjih škola približiti MIP, fokusirajući se na slobodu medija i kritičko razumevanje medijskih sadržaja.

Regionalni program „Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta OCD-a za razvoj medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu“ realizuje se uz podršku Evropske unije od strane partnerskih organizacija Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institut za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni institut, SEENPM.

Realizacija projekta u Srbiji odvijao se uz dodatnu finansijsku podršku Pokrajinskog sekretarijata za finansije.

 

Religija u etru... Predsednica skupštine Baden-Virtemberg...