search icon Arhiva

Medijska pismenost u Globalnom obrazovanju

Evropska unija i Savet Evrope, maj – avgust 2022.

U okviru projekta „Medijska pismenost u Globalnom obrazovanju“ odgovoreno je na potrebu edukacije omladinskih radnika kako da implementiraju medijsku pismenost kroskurikularno, bez obzira koji predmet predaju, sa aktivnostima koji su uključivali dvodnevni trening u Novom Sadu, izradu Vodiča za nastavnike i promociju publikacije.

Na treningu, koji je održan 4. i 5. juna u Novom Sadu, prisustvovalo je 12 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola širom Srbije, poput Novog Sada, Beograda, Niša, Loznice, Kule, Sombora, Šida, Žitorađa, Topole, Kragujevca i Leskovca. Učesnici treninga su tada imali priliku da nauče kako da sprovode medijsku pismenost u nastavi u skladu sa standardima globalnog obrazovanja i da ojačaju sopstvene kompetencije kritičkog čitanja medija. Predavačice na treningu bile su saradnice Novosadske novinarske škole, a teme o kojima se govorilo bile su: globalno obrazovanje, medijska pismenost, interkulturalnost i mediji, dezinformacije i fektčeking, medijska pismenost u projektnoj nastavi, medijska produkcija u nastavi i kritičko mišljenje u nastavi.

Nakon edukacije, istih 12 nastavnika kapacitiranih u oblasti medijske pismenosti i globalnog obrazovanja je, uz mentorstvo Novosadske novinarske škole, pripremilo Vodič za nastavnike o medijskoj pismenosti u okviru globalnog obrazovanja sa ciljem da se kroz praktične primere inspirišu i podstaknu i drugi prosvetni radnici u našoj zemlji da realizuju medijsku pismenost u okviru globalnog obrazovanja i omoguće svojim đacima da stiču znanja i kompetencije koje će ih učiniti svesnim, kompetentnim i aktivnim građaninom globalnog sveta. Vodič donosi primere medijskog opismenjavanja u okviru globalnog obrazovanja u sistemu formalne nastave navodeći 12 priprema za čas iz različitih predmeta za učenike različitog uzrasta.

Novosadska novinarska škola je tokom avgusta meseca promovisala Vodič na svojim društvenim mrežama posebno targetiranim korisnicima kojima bi publikacija bila od koristi. Pored same promocije na mrežama, publikacija je prosleđena na više od 50 adresa prosvetnih radnika i škola širom Srbije koji su se do sada i sami zalagali i sprovodili implementaciju medijske pismenosti u nastavi.

Cilj projekta bio je da se promoviše i podstakne globalno obrazovanje, a posebno medijska pismenost kao njegov deo, među omladinskim radnicima koji rade sa učenicima i mladima u procesu formalnog i neformalnog obrazovanja. Posebni ciljevi projekta bili su: 1) edukovati omladinske radnike o medijskoj pismenosti kao delu globalnog obrazovanja, i 2) stimulisati obrazovanje o medijskoj pismenosti u okviru globalnog obrazovanja.

Primarna ciljna grupa projekta bili su omladinski radnici u Srbiji (edukatori u formalnom i neformalnom obrazovnom sistemu), a sekundarna ciljna grupa su stručnjaci i aktivisti u oblasti medijske pismenosti, predstavnici medijskih nevladinih organizacija, predstavnici institucija, studenti i učenici.

Projekat se realizovao uz pomoć granta koji je finansiran kroz zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope.

Medijska pismenost i... Poziv nastavnicima i...