search icon Arhiva

Poziv nastavnicima i edukatorima za učešće na treningu o Globalnom obrazovanju i Medijskoj pismenosti i izradu nastavnih materijala

Novosadska novinarska škola (NNŠ) poziva učitelje, nastavnike i profesore u formalnom obrazovanju, kao i omladinske edukatore u neformalnom obrazovanju, da se prijave da učestvuju na dvodnevnom treningu o globalnom obrazovanju i medijskoj pismenosti i da nakon treninga kreiraju nastavni materijal za implementaciju principa globalnog obrazovanja i medijske pismenosti u radu sa učenicima i mladima.

Šta se podrazumeva pod globalnim obrazovanjem i medijskom pismenošću?
Globalno obrazovanje obuhvata obrazovanje o razvoju, obrazovanje o ljudskim pravima, obrazovanje za održivost, obrazovanje za mir i prevenciju sukoba i interkulturalno obrazovanje. Ono omogućava građanima, učenicima i nastavnicima da razumeju svetska pitanja pružajući znanja, veštine, vrednosti i stavove poželjne za suočavanje sa globalnim problemima. Jedna od ključnih kompetencija globalnog obrazovanja je sposobnost da se činjenice razumeju holistički, da se podstiče multidisciplinarnost i dekonstrukcija stereotipa. Globalno obrazovanje pomaže učenicima da razumeju kompleksnost sveta, budu svesni kontradiktornosti i neizvesnosti i shvate da ne postoji jednodimenzionalno rešenje za složene probleme. Takođe ih osposobljava da se bave različitim kulturnim jezicima i kodovima kako bi se moglo postići interkulturalno razumevanje.

Medijska pismenost obuhvata edukaciju o medijima i medijskim sadržajima čime se podstiče kritičko mišljenje, unapređuje razumevanje medijske stvarnosti i razvijaju veštine odgovornog kreiranja medijskih sadržaja. Medijska pismenost omogućava građanima, učenicima i nastavnicima da razumeju prirodu i ulogu medija i novinarstva, kao i medijske fenomene, kako bi mogli da izgrade činjenično utemeljene i informisane stavove i mišljenja. Medijski pismen pojedinac je kapacitiran i osnažen da se suoči sa različitim savremenim negativnim medijskim pojavama kao što su dezinformacije, govor mržnje u medijima, manipulacije, propaganda i teorije zavere.

Kako će izgledati trening?
Trening će se održati 4. i 5. juna u Novom Sadu i trajaće dva dana. Učesnici će se na treningu upoznati sa konceptom globalnog obrazovanja i sa medijskom pismenošću. Cilj treninga je da se omladinski radnici edukuju o tome kako uvesti medijsku pismenost u nastavu u skladu sa standardima globalnog obrazovanja, kao i da ojačaju svoje kapacitete u oblasti kritičkog čitanja medija.

Novosadska novinarska škola pokriva troškove smeštaja, obroka i puta za učesnike koji ne žive u Novom Sadu.

Trening će držati saradnici Novosadske novinarske škole. Učešće na treningu je besplatno.

Kako će izgledati proces izrade nastavnih materijala?
Nakon treninga, tokom juna i jula meseca, nastavnici koji su prošli trening imaće priliku da kreiraju nastavne materijale u formi pripreme za jedan čas koji bi podrazumevao primenu medijske pismenosti i globalnog obrazovanja kroz određenu postojeću nastavnu jedinicu, a edukatori će pripremati materijal za realizaciju radionice u neformalnom obrazovanju. Za pisanje nastavnog materijala predviđen je honorar od 150 evra bruto.

Tokom pisanja materijala učesnici će imati mogućnost da se konsultuju i savetuju sa trenerima iz Novosadske novinarske škole.

Obavezno je učešće na oba dela programa – i na treningu i u pisanju materijala.

Ko može da se prijavi?
• Učitelji, nastavnici, profesori koji rade u osnovnim ili srednjim školama ili na fakultetima,
• Edukatori koji drže edukacije u okviru neformalnog obrazovanja deci i mladima.

Kako će biti birani učesnici za trening i pisanje materijala?
Biće odabrani oni nastavnici i edukatori koji ispunjavaju pomenuta dva uslova. Prednost će imati oni nastavnici i edukatori koji već imaju neko teorijsko i/ili praktično znanje o medijskoj pismenosti i iskustvo u implementaciji medijske pismenosti na času s obzirom da će se očekivati da pišu nastavne materijale koji će biti primer dobre prakse drugim kolegama.

Do kada i kako se prijaviti?
Zainteresovani kandidati i kandidatkinje mogu da se prijave tako što će popuniti prijavni formular ovde.

Rok za prijavu je 22.5.2022. do 23:59 časova.

Kome postaviti dodatna pitanja?
Dodatna pitanja u vezi sa treningom ili kasnijem pisanjem nastavnih materijala, mogu se uputiti na adresu valentina@novinarska-skola.org.rs.

Trening se organizuje u okviru granta „Medijska pismenost u globalnom obrazovanju“ podržanog kroz zajednički projekat Evropske unije i Saveta Evrope.

Medijska pismenost u... Femicid u medijima:...