search icon Arhiva

Mlade političarke za zdravu životnu sredinu (2012)

Period realizacije: april – jun 2012.
Donator:
Fondacija Fridrih Ebert
Koordinatorka:
Marina Grnja Klaić

Projekat „Mlade političarke za zdravu životnu sredinu” realizovan je u cilju afirmisanje ideja, rada i ličnosti mladih političarki socijaldemokratskih partija i predstavljanja njihovih predloga za rešavanje najvećih ekoloških problema organizovanog odlaganja otpada.

Na okruglom stolu koji je održan 18. aprila 2012. godine u prostorijama Novosadske novinarske škole učestvovale su kandidatkinje za lokalne, pokrajinske i republičke parlamentarne izbore a koje su se nalazile na listama socijaldemokratskih partija (DS, LSV, SDU, SPS, SDP) kao i LDP – a i URS – a. Na ovom skupu mlade političarke su iznele svoja rešenja za najveće ekološke probleme u Srbiji. Učesnice su ciljano tražene iz opština u kojima su problemi otpada najviše prisutni. Ove opštine su grad Beograd, Novi Sad, Kikinda, Zrenjanin, Pančevo, Sremska Mitrovica i Vrbas. Na okruglom stolu predstavljeno je više rešenja za svaki od problema o kojima se govorilo.

Ovaj okrugli sto bio je ujedno i povod za snimanje dokumentarnog filma u trajanju od 15 minuta koji ima cilj da skrene pažnju javnosti na pitanja ekologije kao i na važnost ženskog političkog aktivizma. U izbornoj kampanji sve stranke se obraćaju ženama ali malo birača je svesno značaja uloge žena u politici. Namera našeg filma bila je da prateći aktivizam političarki učinimo ličnosti samih kandidatkinja poznatim široj javnosti. Upravo zato, u fokus našeg filma stavili smo ličnosti žena koje se nalaze na izbornim listama.

Kao dopuna projekta organizovno je i takmičenje u debati. Debateri su bili studenti žurnalistike Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji su imali zadatak da pripreme argumente, ZA i PROTIV tvrdnje „Političarke mogu bolje da reše problem otpada u Srbiji od političara”. Takmičenje je snimano a delovi debate postali su deo dokumentarnog filma.

Završen seminar u... Dan u tvojim...