search icon Arhiva

Monitoring javnih servisa 2015/16.Media monitoring of public service broadcasters 2015/2016

Fondacija za otvoreno društvo
01. decembar 2015. – 30. septembar 2016.

Novi Zakon o javnim medijskim servisima (2014.) obavezuje Radio-televiziju Srbije (RTS) i Radio-televiziju Vojvodine (RTV) da kroz svoje informativne, obrazovne i zabavne sadržaje ostvaruju javni interes kao mediji osnovani od građana, finansirani od građana i kontrolisani od građana. Cilj ovog projekta je da utvrdi na koji način i u kojoj meri Radio-televizija Vojvodine i Radio-televizija Srbije ostvaruju Zakonom definisan javni interes. Osim toga utvrdiće se u kojoj javni servisi meri ispunjavaju zakonsku obavezu da vode računa o društveno osetljivim grupama pri zadovoljavanju potreba u informisanju svih delova društva bez diskriminacije, kao i u kojoj meri javni servisi ostvaruju zakonska načela rada, kao što je nezavisnost uređivačke politike i druga načela nezavisnosti u odnosu na ekonomske i političke centre moći.
Centralna aktivnost projekta je šestomesečno istraživanje medijskih sadržaja u TV i radijskim programima RTS-a i RTV-a, na srpskom i jezicima nacionalnih manjina. Obučeni tim monitora tokom istraživanja će koristiti metodu kvantitavne analize sadržaja i kritičku analizu medijskog diskursa. Tokom projekta će biti organizovani i sastanci sa predstavnicima menadžmenta, istraživačkih centara i uredničkih timova javnih servisa, kako bi se unapredilo ostvarivanje programskih funkcija u skladu sa zakonom.
Rezultati istraživanja biće objavljeni u publikaciji koja će biti predstavljena direktorima javnih servisa, urednicima i novinarima kao i svim relevantnim akterima u medijskoj sferi.
Projekat je podržala Fondacija za otvoreno društvo
Kontakt osoba: Marina Kovačev, marina.k@novinarska-skola.org.rsOpen society foundation
1.12. 2015. – 30. 09. 2016.
The new Law on Public Service Broadcasting (2014) requires that the Radio Television of Serbia (RTS) and Radio Television of Vojvodina (RTV), as the media established by citizens, funded by citizens and controlled by citizens, realize public interest through its informative, educational and entitlement programming. The aim of this project is to determine how and to what extent Radio Television of Vojvodina and Radio Television Serbia are realizing the Law defined public interest. In addition it will be determined to what extent the public service broadcasters are fulfilling their legal obligation to take care of socially vulnerable groups in meeting their needs to inform all sections of society without discrimination, and to what extent they are realizing their legal principles of operation, such as the independence of editorial policy and other principles of independence in relation to the economic and political power centers.
The central activity of the project is six month research of media content of TV and radio programs of RTS and RTV, and independently from that, the RTV Studio B, B92, TV Prva and TV Pink in Serbian and languages of national minorities. During the research, trained team of monitors will use a method of quantitative content analysis and critical analysis of media discourse. Meetings with management representatives, research centres and the editorial teams of public service broadcasters will be organized during the project realization in order to improve the achievement of program functions in accordance with the law.
The research results will be published in a publication that will be presented to directors of public service broadcasters, editors and journalists, as well as all relevant stakeholders in the media sector.
The project is funded by the Open Society Foundation
Project coordinator: Marina Kovačev, marina.k@novinarska-skola.org.rs

Medijska scena Srbije... Kovčežić: pripovetke na...