search icon Arhiva

Monitoring medija u predizbornoj kampanji

Novosadska novinarska škola i u ovoj predizbornoj kampanji sprovodi monitoring medija kako u Vojvodini, tako i u Srbiji. Monitoring medija je jedno od najboljih alatki za praćenje društvene uloge medija i profesionalnosti kojima mediji pristupaju svojim zadacima, a vreme izbora je najosetljivije doba kada mediji imaju ključnu ulogu u kreiranju stavova birača i time i u određenju kursa kojim će cela država krenuti u narednom periodu.

Osim tradicionalnih elektronskih i štampanih medija sa teritorije cele Srbije, ovaj put će se pratiti i sajtovi stranaka koje su predale svoje liste kandidata za neki od tri nivoa vlasti.

Projekat podržavaju Fondacija za otvoreno društvo i Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje.

Gordana Čomić: Posmatrajte... Mlade političarke za...