search icon Arhiva

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo (2014-2017)

Period realizacije: oktobar 2014 – oktobar 2017.
Donator: Evropska komisija
Koordinator projekta: Jelena Jovović

Regionalnu šemu Nagrade EU za istraživačko novinarstvo na Zapadnom Balkanu i Turskoj ustanovio je Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbeđivanje slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživačkom novinarstvu u praćenju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća istraživačkih novinara, kao i da unpredi vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarsta u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo biće dodeljivana svake godine u periodu od tri godine u svakoj od sedam zemalja koje su u procesu pridruživanja EU: Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu*, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj za istraživačke novinarske radove objavljene u 2014-oj, 2015-oj i 2016-oj godini.

Za nagradu će se kvalifikovati istraživačke priče koje doprinose transparentnosti i izveštavaju o društvenim temema u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Ukupan nagradni fond za svih sedam zemalja za sve tri godine iznosi 210 000 evra. Godišnji nagradni fond za svaku od zemalja je 10 000 evra; Svake godine u svakoj od zemalja biće nagrađeno od 1 do 3 novinara; Fond za pojedinačne nagrade iznosi od 3 000 do 5 000 evra.

Procesom dodele nagrade upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva pod vođstvom Mirovnog instituta iz Ljubljane, koje je za ovaj zadatak odabrala Evropska komisija: Albanski medijski institut (AMI), Tirana, Albanija; Fondacija za razvoj medija i civilnog društva Mediacentar Sarajevo (MCF), Sarajevo, Bosna i Hercegovina; Savet za štampu Kosova (KPC), Priština, Kosovo*; Makedonski institut za medije (MIM), Skoplje, Makedonija; Institut za medije Crne Gore (MMI), Podgorica, Crna Gora; Novosadska novinarska škola (NSSJ), Novi Sad, Srbija; Platforma24 (P24), Istanbul, Turska; Pridruženi partner: Fondacija Gardijan, London, Ujedinjeno Kraljevstvo

Evropska komisija će nadgledati i odobravati svaki važan korak u procesu dodele nagrade.

Projekat je finansiran sredstvima Evropske komisije.

Pravo i pravda... Religija u etru...