search icon Arhiva

NNŠ na seminaru u Subotici

Kad ne organizujemo naše seminare, putujemo i učimo na drugim mestima… Koordinatorka projekata iz kancelarije Novosadske novinarske škole učestvovala je u trodnevnom seminaru (9 – 11. septembar 2011) o tehnikama pisanja projekata, u organizaciji Fonda za razvoj neprofitnog sektora Vojvodine. Predavačica na seminaru bila je viša saradnica za civilni sektor u Fondu, gospođa Ruža Helać, koja je, iako predstavnica pokrajinskog organa, angažovana i u nevladinom sektoru preko 20 godina.

Fond je u Subotici okupio mlade ljude, do 30 godina, pretežno Vojvođane, od kojih su neki iskusni u pisanju i realizaciji projekata, a neki su po prvi put čuli kako nevladin sektor projektima može da pomogne lokalnoj zajednici. Tri dana se učilo, pisalo, kreiralo, pamtilo. Ostvarili smo nove kontakte, razmenili ideje, a neke od njih smo poneli kući gde su nam osnova za neke buduće prave i velike projekte.

Promocija projekta „Interupcija... Active Ladies First:...