search icon Arhiva

Novosadska novinarska škola učestvuje u programu „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice“

Novosadska novinarska škola i Centar živeti uspravno učestvuju u programu „Jačanje partnerstva za inkluzivne zajednice“ koji realizuje “Mobiliti internašnl USA” (MIUSA) pod pokroviteljstvom Državnog biroa za obrazovanje i kulturu SAD. Program jačanja partnerstva okuplja 20 američkih organizacija i institucija i 40 organizacija iz 20 zemalja sveta sa ciljem da ojača kapacitete organizacija učesnica da promovišu inkluzivne zajednice i unaprede prava osoba sa invaliditetom širom sveta.

Novosadska novinarska škola i Centar živeti uspravno su partneri sa Katedrom za masovne komunikacije i komunikacione studije sa Tovson univerziteta iz SADa. Program će trajati 10 meseci tokom kojih će partneri razmeniti posete u toku kojih će učvrstiti saradnju i kreirati i implementirati projekte koji će promovisati prava i inkluziju osoba sa invaliditetom u našoj zajednici.

Na jesen će se svi učesnici okupitiu Vašingtonu kako bi učestvovali na završnoj konferenciji koja će okupiti sve učesnike programa. Na konferenciji će svi učesnici imati priliku za međusobno upoznavanje i da se upoznaju se sa primerima dobre prakse koje će im predstaviti lideri na ovom polju, kao i sa projektima koji će biti realizovani u toku trajanja programa.

Više informacija o učesnicima možete naći na: http://www.miusa.org/exchange/currentprogs/empower, http://eca.state.gov/programs-initiatives/disabilities-exchange-programs,  https://www.novinarska-skola.org.rs  i http://www.czuns.org ili kontaktirajte:

Jelena Jovović, Novosadska novinarska škola, +381 21 42 42 46, jelena@novinarska-skola.org.rs

empower1

empower2

 

Ladies Diary of... Mediji i manjine...