search icon Arhiva

Održan Okrugli sto o profesionalizmu Radio-televizije Vojvodine

OKRUGLI STO1

Okrugli sto o profesionalizmu Radio-televizije Vojvodine održan je 26. maja u prostorijama Novosadske novinarske škole (NNŠ). Skup su organizovale Novosadska novinarka škola i Mreža za profesionalizaciju medija jugoistočne Evrope, u okviru projekta Medijske opservatorije jugoistočne Evrope koji se realizuje u 10 zemalja.

Povodom serije naglih i neargumentovanih smena urednika i novinara na Radio-televiziji Vojvodine, NNŠ je organizovala okrugli sto kako bi se predstavili konkretni podaci o analizi sadržaja RTV-a i omogućio prostor za argumentovanu diskusiju.

Na Okruglom stolu predstavljeni su preseci i komparacije rezultati monitoringa televizijskog i radijskog programa RTV-a, čime se NNŠ samostalno bavi u okviru projekta Transformacija državnocentrične Radio-televizije Novi Sad u javni servis Vojvodine od 2006, i u okviru međunarodnog projekta Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima od 2012. godine. Trenutno su u toku još dva istraživačka projekta: šestomesečni monitoring javnih servisa RTV i RTS (januar – jun 2016) i finalizacija monitoringa predizborne kampanje (mart-april 2016). Predstavljene rezultate možete pogledati na linku: https://novinarska-skola.org.rs/?p=4666

Nedim Sejdinović, predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine predstavio je izveštaj “Manjinski i višejezični mediji u kontekstu sprovođenja medijskih zakona” na osnovu kog se ističe značaj raznovrsnog programa RTV-a na jezicima nacionalnih manjina. Sejdinović je skrenuo pažnju da je neophodno osvestiti građane o značaju javnih servisa i mehanizmima kontrole programa koji su dostupni građanima.

Zoran Gavrilović iz Biroa za društvena istraživanja najavio je objavljivanje istraživanja o stanju medija na osnovu analiziranih stavova građana i monitoringa izveštavanja medija. Kako Gavrilović navodi, rezultati govore da većina građana ne raspolaže informacije o konceptu javnog servisa, niti o načinima njegovog finansiranja i upravljanja.

Ispred Programskog saveta RTV-a govorila je Aleksandra Đurić Bosnić koja je trenutnu situaciju na RTVu ocenila kao “nesrećnu i paradoksalnu gde se osporava učinak velikog broja novinara koji su nagrađivani za svoj rad.” Ona je zaključila da čak i kada bi sprovedene smene bile legalne, one nisu legitimne. Tim povodom, Programski savet je uputio zahtev za obrazloženje novoj upravi RTV-a, na šta još uvek nisu dobili odgovore.

Jovanka Matić iz Instituta društvenih nauka i glavna metodološkinja monitoringa NNŠ ocenila je funkcionisanje javnih servisa u službi slobode medija i medijskog integriteta na osnovu indikatora koje koristi Evropska unija u svojoj politici proširenja. Matićeva je istakla da je neophodno prevazići sukob oko osnovnog poimanja koncepta javnih medija u Srbiji, nakon čega bi se mogli pristupiti konkretnoj primeni navedenih indikatora.

OKRUGLI STO 2

Slobodan Arežina, smenjeni direktor programa RTV-a rekao je da trenutna situacija predstavlja zloupotrebu medija putem njihovog angažovanja u političkoj borbi. Arežina se osvrnuo na kvalitet dosadašnjeg rada smenjenih novinara i iskazao sumnju u dalji rast pozitivnog trenda RTV-a.

Sanja Kljajić, novinarka RTV-a i jedna od predstavnica pokreta „Podrži RTV“ koji se okupio oko inicijative za podršku zaposlenima Radio-televizije Vojvodine u očuvanju ugleda, kvaliteta i nezavisnosti RTV-a, predstavila je zahteve ovog pokreta prema novog rukovodstvu. Kako Kljajićeva navodi, smenjeni zaposleni nemaju sa kim da razgovaraju o nastalim promenama, iako oni ne žele da se bore za pozicije, nego za produkte svoga rada.

Na okrugli sto se nisu odazvali pozvani predstavnici novog uređivačkog tima RTV-a.

Zaključeno je da je realizacija ovakvih skupova neophodna u što većem broju kako bi se omogućila međusektorska saradnja i razmena mišljenja o konceptu javnih servisa, ali i kako bi se građanima približio značaj javnih servisa i njihova uloga u tom pogledu.

Poziv na Okrugli... Završna konferencija Medijske...