search icon Arhiva

Pandorina kutija (2010/11)

Period realizacije: decembar 2010 – decembar 2011.
Donatori: Evropska Komisija i Fond za otvoreno društvo – Srbija
Koordinatorka: Jelena Vukmanović

Projekat „Pandorina kutija“ realizovala je Novosadska novinarska škola, u saradnji sa partnerima: Medijske inicijative iz Sarajeva, Institut Stine iz Splita i Centrom za nezavisno novinarstvo u Budimpešti. Osnovni cilj projekta bio je uspostavljanje saradnje između organizacija koje se bave zaštitom dece, obrazovnih i medijskih organizacija i eksperata kako bi se kreirala prva mreža za borbu protiv seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece na Balkanu. Prva faza projekta podrazumevala je sačinjavanje izveštaja koji je, objedinjavjući rezultate istraživanja sprovedenih u oblastimi sistema socijalne zaštite, policije i sudstva, obrazovanja (učenici i nastavnici) i medija, predstavljajo presek stanja u datim oblastima u odnosu na problem seksualnog zlostavljanja dece u svakoj od zemalja. Na osnovu ovih izveštaja, tim eksperata u svakoj od zemalja učesnika sačinio je preporuke za bolju praksu usmerene na prevenciju seksualnog zlostavljanja i eksploatacije dece.

Osnovne preporuke za unapređenje postojećeg stanja u oblasti prevencije i zaštite dece žrtava seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja koje zahtevaju hitnu akciju su:
• senzibilizаcijа jаvnosti
• jаčаnje kompetentnosti stručnjаkа u svim sistemimа
• rаzvijаnje i jаčаnje mreže zа zаštitu dece od nаsiljа
• rаzvijаnje integrisаnog sistemа zа prаćenje pojаve nаsiljа

Jedna od ključnih aktivnosti u toku projekta bila edukacija učenika osnovnih škola koja je obuhvatila 40 osnovnih škola širom Srbije, Hrvatske, BiH i Mađarske koja je imala za cilj da na razvojno i kulturološki prihvatljiv način rasvetli osnovne pojmove vezane za problem seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja dece, poveća njihovu senzibilnost za ovaj problem pruži im praktično znanje o tome kome mogu da se obrate ako se zlostavljanje desi.
U okviru projekta održane su i četiri konferencije, u Sarajevu, Budimpešti, Vukovaru i Novom Sadu, na kojima su predstaljene Preporuke za bolju praksu. Celokupan projekat bio je praćen televizijskom i radijskom produkciom kao i novinskim člancima. Ukupno je proizvedeno 63 medijska autputa koja su emitovana na 76 medija u regionu od čega je pet televizijskih i radijskh izveštaja i per novinskih članaka sačinjeno, emitovano i objavljeno u Srbiji.

NNŠ partner na... Mediji i manjine...