search icon Arhiva

NNŠ partner na projektu „Mediji i manjine“

Novosadska novinarska škola sarađivaće na regionalnom naučno-istraživačkom projektu monitoringa manjinskih medija pod nazivom Mediji i manjine  sa partnerima iz Makedonije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Predviđeno je da projekat traje 18 meseci a podržan je od strane RRPP (The Regional Research Promotion Programme in the Western Balkans).

Analizirajući trenutne medijske strategije iz oblasti prezentacije manjinskih sadržaja u manjinskim medijima napraviće se presek dosadašnjeg stanja i napisaće se preporuke za bolji praksu.

Osim analize medijskih strategija cilj projekta je i analiza sadržaja manjinskih medija o predstavljanju većinskog stanovništva kao i predstavljanju drugih manjinskih zajednica. Ovim metodom dobiće se i stepen demokratičnosti ali će se i uočiti koliko su u dnevnu medijsku praksu implementirane odredbe međunarodnih dokumenata koji se odnose na zaštitu manjina, i zaštitu manjinskih jezika.

Prvi zvanični rezultati monitoringa mogu se očekivati u decembru 2012, koji će biti predstavljeni javnosti i postavljeni na sajtove svih partnera.

NNŠ uručila nagradu... Pandorina kutija (2010/11)