search icon Arhiva

Početak projekta o uticaju desnog ekstremizma u Srbiji i Hrvatskoj

Novosadska novinarska škola u partnerstvu sa “Nansen Dialog Centar” iz Osijeka prvog juna započela je realizaciju projekta “ORIJENTACIJA: NAPRED!”. Cilj projekta je podizanje svesti mladih u multikulturalnom, pograničnom regionu Srbije i Hrvatske o posledicama rastuće popularnosti ekstremističkih desno orijentisanih organizacija kao i uvećavanje kapaciteta mladih predstavnika socijalnih, političkih i medijskih organizacija u cilju rešavanja ovog zabrinjavajućeg problema.

Projekat traje godinu dana. U projektu će učestvovati učenici i nastavnici srednjih škola, mladi novinari i mladi predstavnici političkih partija iz pograničnog regiona Srbije i Hrvatske.

Projekt podržava Evropska komisija u okviru prekogranicnog programa Hrvatska-Srbija.

flagEU

Orijentacija: Napred!Orientation: Forward! Ladies diary of...