search icon Arhiva

Ladies diary of change (2011-2013)

Period realizacije: decembar 2011 – maj 2013.
Donatori:
Evropska komisija, program „Podrška civilnom društvu“; Balkan Trust for Democracy; Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje
Koordinatorka:
Marina Grnja Klaić

Cilj projekta „Ladies Diary of Change“ bio je stvaranje mreže od 26 mladih srednjoškolki, srednjoškolaca koji su deo civilnog sektora i 8 profesorica sa teritorije Srbije, Kosova i Crne Gore koji su obučeni za aktivno uključivanje u politički i društveni život u regionu. Oni su edukovani da svoje ideje pretvore u formu projekta kako bi u budućnosti svojim aktivizmom nastavili da doprinose procesu pomirenja i mirovnom dijalogu u regionu. Ovde se uspostavio dijalog između mladih od 17 i 18 godina koji dolaze iz malih sredina iz tri različite države. Oni su tokom projekta učili o ljudskim pravima, rodnoj ravnopravnosti i omladinskom aktivizmu a takođe kako da koriste medijske alate u svrhu javnog zagovaranja, da pišu medijske izveštaje i da se profesionalno ponašaju tokom javnog nastupa. Tokom  projekta ostvarena je saradnja sa vladinim i nevladinim organizacijama kako bi se učesnicama približio njihov rad i sakupili kontakti koji će im poslužiti u budućnosti.

„Ladies Diary of Change“ je internacionalni projekat koji je realizovala Novosadska Novinarska škola u saradnji sa 3 organizacije iz regiona; Medijski institut Crne Gore, Ženska asocijacija AUREOLA iz Prištine i Grčka fondacija za evropsku i međunarodnu politiku ELIAMEP.

Tokom projekta održano je 3 seminara u državama odakle dolaze učesnici i jedna zajedničku studijska poseta Grčkoj tokom koje su učesnicima predstavljeni primeri evropske prakse. Svi učesnici imali su zadatak da tokom 10 meseci vode beleške o onome što su naučili na projektu, pišu kritike i eseje, prave intervjue sa predavačima i međusobne ankete. Najbolji radovi su sakupljeni i objavljeni u posebnoj publikaciji pod nazivom Ladies Diary of Change koja služi kao priručnik za njihove vršnjake koji žele aktivno da se uključe u civilni sektor. Sve navedene aktivnosti su zabeležene kamerom. Kao jedan od rezultata projekta je i petnaestominutni dokumentarni film u kojem su na kreativan način predstavljeni problemi kojima su se učesnice i učesnici bavili tokom projekta. Film je preveden na 3 jezika i emitovan na lokalnim televizijskim stanicama u regionu.

Početak projekta o... Konferencije „Karika koja...