search icon Arhiva

Poziv na skup „Odnos između sudske vlasti i Ustavnog suda“

U utorak, 4. septembra sa početkom u 10 časova Fondacija Konrad Adenauer organizuje predstavljanje uporedne analize „Odnos između sudske vlasti i ustavnog suda“ autorke prof. dr Marijane Pajvančić, u okviru regionalnog programa „Pravna država – Jugoistočna Evropa“. Skup se održava u prostorijama Novosadske novinarske škole (Kosovska 1, sprat 6, st. 27).

S obzirom na to da pitanje odnosa redovnih sudova i Ustavnog suda, kao i normativnih rešenja za uređivanje ovih odnosa moraju biti tematizovani u debati o najavljenoj ustavnoj reformi u Srbiji, upravo ovom uporednom analizom nudimo stručnoj i zainteresovanoj javnosti analizu i komparativni materijal sa rešenjima iz Austrije, Nemačke i Poljske, a koja bi mogla poslužiti u našoj ustavnoj reformi.

Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do 3. septembra u 12h, mejlom na adresu aleksandra.popovic@kas.de

 

preuzmi agendu

Gradski vodič o... Poziv: Godišnja nagrada...