search icon Arhiva

Poziv na trening iz oblasti medijske i informacione pismenosti

U Novom Sadu, 12. maja 2019. Novosadska novinarska škola organizuje trening iz oblasti medijske i informacione pismenosti (MIP).

Trening “Medijska pismenost: vodič za čitanje različitosti“ je namenjen predstavnicima/a civilnog sektora koji su zainteresovani/e za polje MIP i  čiji je rad usmeren na promenu medijske slike o marginalizovanim i manjinskim glasovima, kao  i politike reprezentacije različitih identiteta. Trening će trajati jedan dan, a prisustvo je obavezno na svim sesijama. Radni jezik treninga je srpski, a broj polaznika je ograničen. Izabrane učesnike i učesnice će obučavati Jelena Višnjić i Ivana Volf.

Ivana Volf je omladinska radnica i trenerkinja u neformalnom obrazovanju, sa iskustvom u programima digitalne pismenosti za mlade i odrasle, kao i projektima prevencije elektronskog nasilja među mladima.

Jelena Višnjić (dr. studije roda, Univerzitet u Novom Sadu) je programska direktorka BeFem-a i koordinatorka programa “Feministička medijska kultura: proizvodnja roda” u Centru za ženske studije u Beogradu. Jelena i Ivana su trenerice koji su prošle međunarodnu obuku Novosadske novinarske škole iz oblasti MIP.

 Za učesnike/ce van Novog Sada, troškovi puta će biti refundirani u visini cene autobuske karte.

Kako se prijaviti na trening?

Ukoliko ste zainteresovani za učešće na treningu, možete se prijaviti tako što ćete poslati:
• Popunjen aplikacioni formular koji možete preuzeti ovde.
• Biografiju (CV)

Potrebnu dokumentaciju pošaljite na adresu milica@novinarska-skola.org.rs najkasnije do 07.05.2019. Sve prijave koje stignu nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje.

Za dodatne informacije o treningu možete kontaktirati Milicu Janjatović Jovanović putem email adrese milica@novinarska-skola.org.rs ili telefona 064 2754120.

MEDIJSKA PERSPEKTIVA: MITIZI... Da li smo...