search icon Arhiva

Poziv za učešće na konkursu za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo Srbija/2017

Kontekst

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo ima za cilj da istakne i promoviše izuzetna dostignuća istraživačkih novinara, kao i da unapredi vidljivost kvalitetnog istraživačkog novinarsta u zemljama Zapadnog Balkana (Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu , Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Crnoj Gori) i Turskoj.

Nagradu je ustanovio Generalni direktorat za proširenje Evropske komisije u skladu sa Strategijom za proširenje EU koja prepoznaje izraženu potrebu za obezbeđivanje slobode govora u medijima, kao i za podršku istraživačkom novinarstvu u praćenju reformskog procesa i održavanju istorijskog zamajca ka pridruživanju EU.

Nagrada EU za istraživačko novinarstvo će se dodeljivati svake godine u svakoj od sedam zemalja u naredne tri godine: 2015. godine (nagrada za istraživačko novinarstvo i dostignuća u 2014. godini), 2016. godine (za dostignuća u 2015. godini) i 2017. godine (za dostignuća u 2016. godini).

Ukupan nagradni fond za svih sedam zemalja za sve tri godine iznosi 210 000 evra. Godišnji nagradni fond za svaku od zemalja je 10 000 evra; Svake godine u svakoj od zemalja biće nagrađeno od 1 do 3 novinara; Fond za pojedinačne nagrade iznosi od 3 000 do 5 000 evra.

Procesom dodele nagrade upravlja regionalno partnerstvo organizacija civilnog društva pod vođstvom Mirovnog instituta iz Ljubljane, koje je za ovaj zadatak odabrala Evropska komisija. Evropska komisija će nadgledati i odobravati svaki važan korak u procesu dodele nagrade.

Poziv za nominacije

Novosadska novinarska škola, kao članica partnerstva organizacija civilnog društva koje upravljaju procesom dodele Nagrade EU za istraživačko novinarstvo, upućuje poziv za nominacije za nagradu za:

– Istraživačke priče objavljene u periodu između 1. januara i 31. decembra 2016. godine, koje izveštavaju o društvenim temama u vezi sa zloupotrebom moći i osnovnih ljudskih prava, korupcijom i organizovanim kriminalom u Srbiji, a sa kojima javnost na drugi način ne bi bila upoznata.

Za Nagradu EU za istraživačko novinarstvo mogu se nominovati priče koje su objavljene ili emitovane u bilo kom mediju u Srbiji: štampanom, radio, TV, onlajn mediju ili njihovoj kombinaciji.

Za nagradu može biti nominovan novinar ili grupa novinara. Konkurs je otvoren za sve profesionalne novinare koji su zaposleni ili na neki drugi način angažovani u medijima (na primer, zaposleni na neodređeno vreme, honorarno angažovani/frelenseri, samostalni novinari ili slično).

Na osnovu odluke Evropske komisije, ovaj konkurs uvodi novu kategoriju, nagradu za najbolju priču mladog istraživačkog novinara. Mladi istraživački novinar takođe se kvalifikuje i za opštu nagradu.

Za nagradu se mogu nominovati istraživačke priče koje su objavljene ili emitovane u medijima u Srbiji (namenjene publici u Srbiji) na srpskom jeziku, jezicima manjina ili međunarodnim jezicima.

Nominacije za istraživačke priče objavljene u medijima u Srbiji (namenjene publici u Srbiji) koje nisu objavljene na srpskom jeziku treba da prati odgovarajući prevod na srpski jezik.

Nagradni fond u Srbiji za 2017. godinu (za dostignuća u 2016 godini) iznosi 10 000 evra.
Do 3 najbolja učesnika će biti nagrađena.

Individualne nagrade kreću se u rasponu od 3 000 do 5 000 evra. Nagrada za kategoriju „najbolja priča mladog istraživačkog novinara“ iznosi 3000 evra.

Kompletno uputstvo za podnošenje prijava / nominacija, kao i prijavni formulari dostupni su na internet sajtu: www.novinarska-skola.org.rs.

Uputstvo za popunjavanje prijava (download)

Formulari za prijavljivanje A i B (download)

Rok za podnošenje prijava je 29. Mart 2017.

Za dodatne informacije obratite se: EUAward@novinarska-skola.org.rs

Ovaj dokument nastao je uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ovog dokumenta isključivo su odgovorni Mirovni institut i Novosadska novinarska škola i ni na koji način se ne može smatrati da odražava stavove Evopske unije.

Novosadska novinarska škola... Poziv za učešće...