search icon Arhiva

Predstavljanje novih mogućnosti za predstavnike civilnog društva širom Srbije

Na EU Resurs centar info danima koji su, u periodu od 9. do 15. maja 2023. godine, organizovani u Užicu, Nišu, Boru, Jagodini i Novom Sadu diskutovali smo sa predstavnicima civilnog sektora o mogućnostima koje će im novi projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ pružiti u naredne četiri godine ali i o izazovima sa kojima se civilno društvo suočava u svom svakodnevnom radu.

„EU Resurs centar info dani“ bili su prilika za razmenu mišljenja i informacija koje će uticati na prilagođavanje samog projekta konkretnim potrebama civilnog društva, sa ciljem preusmeravanja podrške tamo gde je najpotrebnija.

EURC info dani okupili su preko 150 predstavnika i predstavnica civilnog društva, uključujući i građane i građanke okupljene oko neformalnih grupa koje imaju veliki potencijal za aktivizam, posebno na lokalnom nivou.

Sumirajući utiske sa održanih EURC info dana, Bojana Džulović, menadžerka projekta istakla je:„Civilno društvo u Srbiji je jako i uticajno i uključeno je u proces evropskih integracija, što je i fokus projekta EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji. Međutim, ono što nedostaje jeste kontinuirana podrška reformskim procesima i svim onim temama kojima se bavi civilno društvo, te će se EU Resurs centar baviti i temama koje nisu bile toliko visko postavljene na agendi do sada“.

EU Resurs info dani bili su prilika za predstavljanje rada i okvira delovanja regionalnih resurs centara u Užicu, Nišu i Novom Sadu, ali i ekspertskih resurs centara u Boru i Jagodini, kao centara od kojih će predstavnici i predstavnice civilnog društva, u svojim regionima, moći da dobiju sve važne informacije i konkretnu podršku.

EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji je mesto podrške za predstavnike civilnog društva koje rade na približavanju Srbije Evropskoj uniji. U naredne četiri godine pomagaćemo rast i razvoj organizacija i neformalnih grupa građana kroz unapređenje njihovih kapaciteta, umrežavanje i finansijsku podršku. Kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji će osnažiti najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa.

Sva pitanja u vezi sa projektnim aktivnostima možete uputiti na imejl: euresurscentar@bos.rs ili na broj telefona: 0606551901.

Predstavljanje novog četvorogodišnjeg... Veštačka inteligencija će...