search icon Arhiva

Predstavljanje novog četvorogodišnjeg projekata „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ kojim se pruža finansijska, organizaciona i mentorska podrška civilnom društvu

U okviru predstavljanja projekta, Beogradska otvorena škola, uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji, organizuje „EU Resurs centar info dane“, sastanke sa predstavnicima civilnog društva širom Srbije

Novi četvorogodišnji projekat „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ (EURC), koji podržava Delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodi Beogradska otvorena škola za cilj ima da dopre do svih pojedinaca i grupa koje su aktivne u svojim zajednicama, i doprinose pozitivnim društvenim promenama, kao i da ojača njihove kapacitete. U okviru projekta, jedan od fokusa staviće se i na dalje jačanje procesa evropskih integracija kroz stvaranje podsticajnog okruženja za civilno društvo, medije i neformalne grupe.


Glavne aktivnosti na projektu „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“

  1. Kreiranje e-platforme kao jedinstvenog i sveobuhvatnog inkubatora građanskog aktivizma,
  2. Program jačanja kapaciteta civilnog društva kroz treninge upotpunjene mentorskim programima,
  3. Kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo kroz sprovođenje analize o finansijskoj održivosti organizacija civilnog društva i kampanje javnog zagovaranja,
  4. Program finansijske podrške civilnom društvu.

Projektom će biti obuhvaćene sve teme važne za proces pristupanja Evropskoj Uniji. Transport, urbani razvoj, poljoprivreda, zaštita potrošača, ruralni razvoj – samo su neke od njih.

„EURC je osmišljen kao mesto podrške za civilno društvo. Predstavnici civilnog društva, između ostalog, nude rešenja, predlažu nove politike, nadziru rad institucija. Oni su predstavnici građana koji su umnogome zainteresovani za reformisanje društva po ugledu na Evropu i projektom težimo ka tome da ih okupimo i dodatno osnažimo“, izjavila je Bojana Džulović, menadžerka projekta EURC za civilno društvo u Srbiji.

Tokom trajanja projekta finansijsku podršku, u kombinaciji sa obukom, mentorstvom, dobiće najmanje 300 organizacija civilnog društva i 280 neformalnih grupa iz svih delova Srbije.

U saradnji sa Beogradskom otvorenom školom projekat, koji će trajati do 31.decembra 2026. godine, sprovode i partneri: Novosadska novinarska škola, Užički centar za prava deteta, ENECA, Mladi poljoprivrednici Srbije, Sigurne staze, Nova planska praksa i Fondacija Fridrich Ebert.“


EU RESURS CENTAR INFO DANI

Većina građana Srbije teži društvu koje je zasnovano na evropskim vrednostima, te će EURC, kao mesto okupljanja civilnog društva, biti ujedno i mesto informisanja građana o ovim vrednostima. Stoga će se „EU Resurs centar info dani“ održati od 8. do 12. maja,  sledećim redosledom:

 

  1. maj – Užice, Gradski kulturni centar, sa početkom od 11:00
  2. maj – Niš, EU Info Point centar, sa početkom od 11:00
  3. maj – Bor, Media centar, sa početkom od 15:00
  4. maj – Jagodina, prostorije Crvenog krsta, sa početkom od 15:00

OKUPLJANJE PREDSTAVNIKA CIVILNOG DRUŠTVA U NOVOM SADU

Kako bi predstavnike civilnog sektora upoznala sa projektom i mogućnostima koje EURC donosi, a koje se odnose, pre svega, na program finansijske podrške i jačanja internih kapaciteta kroz treninge i individualna mentorstva, Beogradska otvorena škola i Novosadska novinarska škola organizuju „EU Resurs centar info dane“.

Ovi sastanci ujedno su i  prilika za prikupljanje dodatnih informacije o potrebama civilnog sektora u različitim regionima u Srbiji,  kako bi se aktivnosti i pravci delovanja na projektu prilagodili uočenim potrebama.

 „EU Resurs centar info dan“ u Novom Sadu je prvi u nizu sastanaka sa predstavnicima civilnog društva širom Srbije. Svi zainteresovani pozvani su da svojim učešćem doprinesu razvoju jakog i otpornog civilnog društva i saznaju više o mehanizmima podrške u okviru EU Resurs centra. Info dan u Novom Sadu biće održan 15. maja od 17h u prostorijama Omladinskog centra OPENS, Bulevar despota Stefana 5, Novi Sad

 

Kontakt za medije:

Bojana Džulović, EURC za civilno društvo u Srbiji

telefon: +381 (0) 60 655 19 01

e-mail: euresurscentar@bos.rs

 

“EU Resurs centar za civilno društvu u Srbiji” (EURC) okuplja i podržava civilno društvo i neformalne grupe građana uključene u proces približavanja Srbije Evropskoj uniji. Okuplja više od 500 organizacija u sklopu regionalnih i ekspertskih resurs centara u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Užicu, Boru i Jagodini. Rad EU Resurs centra za civilno društvo u Srbiji podržava Evropska unija koja je do sada uložila više od 60 miliona evra za podršku razvoju civilnog društva u Srbiji“.

Poslovni modeli za... Predstavljanje novih mogućnosti...