search icon Arhiva

Priče za svaki dan (2016)

Period realizacije: maj – decembar 2016.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja
Koordinator: Stefan Janjić

Serijal „Priče za svaki dan“ predstavlja antologiju savremenih pripovetki za decu na romskom, hrvatskom, albanskom, bosanskom, mađarskom i rumunskom jeziku. Priče su primerene ranom uzrastu i snimaju se u formi dužine pet minuta. „Priče za svaki dan podstiču razvoj interkulturalnosti, promovišu stvaralaštvo za decu te doprinose promovisanju kulture manjina.
Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije.

Bajke ispletene prstima Novosadska novinarska škola...