search icon Arhiva

South East European Media ObservatorySouth East European Media Observatory

Novosadska novinarska škola, kao partnerska organizacija, počela je sa realizacijom novog projekta „South East European Media Observatory“-Izgradnja kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje medijskih reformi.

Projekat će trajati 48 meseci.

Zemlje i regioni koji će učestvovati u projektu i na koje će projekat delovati su Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, makedonija, Srbija, Mađarska i Slovenija (u kasnijim fazama projekat će doprineti i poboljšanju medijskog kvaliteta i na Kosovu, Crnoj Gori i u Turskoj).

Opšti cilj ovog projekta jeste da osnaži i podstakne dinamičnost civilnog društva u regionu da učestvuju u javnim raspravama o medijima i slobodi izražavanja. Svojim aktivnijim učešćemu u javnim debatama uticaće i na procese kreiranja odluka kada su mediji u regionu u pitanju.

Specifični ciljevi: povećanje kapaciteta i angažovanja OCD i njihove regionalne mreže na temu:

1) Informisanosti i interesovanju za javne debate na temu slobode medija, medijskog pluralizma i poseban akcenat se stavlja na uticaj medijskog vlasništva i politike klijentelizma.

2) Uticaj medijskog sektora na proces reforme kroz razvoj većeg integriteta medija, opservatorija regionalnih medija, konsultacije i koalicije.

Projekat će doprineti razvoju kapaciteta OCD u zemljama Zapadnog Balkana ali i razvoji SEENPM mreže.

Partnerske organizacije na projektu su Makedonski institut za medije (Makedonija), Investigative Journalism Centre (Hrvatska), Albanian Media Institute (Albania), Media Center Sarajevo (BiH), Center for Independent Journalism (Mađarska) i Mirovni institut iz Slovenije kao aplikant na projektu.

Realizacija ovog projekta je finansijski podržana od strane Evropske komisije, Program partnerstva za organizacije civilnog društva.

flagEU

Novi Sad School of Journalism has started with implementation of new project as partner organization.

South East European Media Observatory – Building Capacities and Coalitions for Monitoring Media Integrity and Advancing Media Reforms, is new regional project where Novi Sad School of Journalism takes its part as partner organization from Serbia.

Country(ies), region(s) that will benefit from the action: Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Serbia, Hungary, Slovenia (extension phase: Kosovo, Montenegro, Turkey)

Overall objective of this project is strengthened and more dynamic civil society in the region participating in public debate on media and freedom of expression with capacity to influence policy and decision making processes

Specific objective: greater capacity and commitment of CSOs and their regional network to: 1) inform and sparkle public debates on media freedom and pluralism, particularly addressing impact of media ownership and political clienteles, and 2) influence media sector reform processes through developing media integrity index, regional media observatory, consultations and coalitions

It will build the capacity of CSOs in the Western Balkans and their regional network SEENPM to sparkle public debates on media integrity, pluralism and freedom of expression and influence media sector reform processes.

Partner organizations are The Macedonian Institute for Media (Macedonia), Investigative Journalism Centre (Croatia), Albanian Media Institute (Albania), Media Center Sarajevo (BiH), Center for Independent Journalism (Hungary) and Peace Institute from Slovenia as applicant on this project.

Duration of this project is 48 months.

Realization of this project was financially supported by the European Commission

Partnership Programmes for Civil Society Organizations.

flagEU

Multikulturalnost i položaj... Reagovanje medijskih udruženja...