search icon Arhiva

Poziv organizacijama civilnog društva za učešće u grupi za borbu protiv korupcije u policiji (A-COP)

Beogradski centar za bezbednosnu politiku, Novosadska novinarska škola i Toplički centar za demokratiju i ljudska pravaraspisuju konkurs na kome će biti izabrano 5 organizacija civilnog društva koje će dati po jednog predstavnika za učestvovanje u radu Grupe za borbu protiv korupcije u policiji (A-COP).

Na konkurs mogu da se prijave organizacije civilnog društva sa sedištem na teritoriji Srbije koje imaju iskustvo u realizaciji projekata na temu uloge civilnog društva u borbi protiv korupcije, ili koje su zainteresovane za temu korupcije u policiji.

Poziv je otvoren do 15. februara 2013. godine.

Od odabranih članova očekuje se aktivno učešće:
1. na trodnevnom treningu o metodologiji istraživanja korupcije u policiji;
2. na trodnevnom treningu o zastupanju ideja za borbu protiv korupcije u policiji;
3. u pisanju studije slučaja korupcije u policiji;
4. u snimanju specijalnih televizijskih priloga o korupciji u policiji;
5. u realizaciji uličnih kampanja za borbu protiv korupcije u policiji.

Novoizabranim članovima grupe će biti pružena stalna stručna podrška u sprovođenju svih
preuzetih aktivnosti, a posebno  prilikom izrade studija slučaja.

U prijavi je neophodno poslati:
1. kratko motivaciono pismo u kome obrazlažete motiv za učešće;
2. radnu biografiju (osobe koju organizacija kandiduje za člana  A-COP grupe).

Prijave slati na mejl sasa.djordjevic@bezbednost.org

Učešće u A-COP grupi ne podrazumeva svakodnevni angažman. Sa odabranim članom ili članicom radne grupe biće potpisan ugovor kojim će se regulisati odgovornosti i obaveze i isplata honorara. Od odabranih organizacija se očekuje da zajedno sa partnerskim organizacijama rade na izgradnji dugoročnog partnerstva.

Za sva dodatna pitanja kontaktirati Sašu Đorđevića na telefon 011/3287-226.

Dodatne informacije o projektu i uslovima konkursa možete pronaći u dokumentu ispod.

icon_download_big  Konkurs za učešće u A-COP grupi

Osnivanje A-COP grupe se realizuje u okviru projekta „Civilno društvo protiv korupcije u policiji“, koji su podržali Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.

Multikulturalnost i položaj... Reagovanje medijskih udruženja...