search icon Arhiva

Promocija multikulturalizma u medijima potpuno zanemarena

Prof. dr Dubravka Valić Nedeljković i Norbert Šinković, istraživači na projektu Manjine i mediji na zapadnom Balkanu, predstavili su u sredu 20. novembra u Novosadskoj novinarskoj školi medijskim radnicima, novinarima i urednicima pokrajinskih i lokalnih medija knjigu „Informisanje na jezicima manjina na zapadnom Balkanu.“

Ova knjiga rezultat je istraživačkog projekta Manjine i mediji na zapadnom Balkanu, koji se bavio analizom medija nacionalnih manjina i programa za nacionalne manjine u četiri zemlje regije zapadnog Balkana.

„Analiza sadržaja manjinskih medija, na mađarskom, hrvatskom i romskom jeziku, rađena je od februara do septembra 2012. godine. Ukupno je analizirano 47 emisija vesti na Radio-televiziji Vojvodine (sva tri jezika), te 7 TV emisija (Kulturalo Aresipe) na romskom jeziku, 13 radijskih emisija (mađarski, emisija „Objektiv“ na Radio Novom Sadu, i hrvatski, program na hrvatskom jeziku Radio Subotice), 9 izdanja periodičnih časopisa (romski, „Dekada“ i „Romske novosti“), 12 sedmičnih (hrvatski, „Hrvatska riječ“), odnosno 10 dnevnih (mađarski, „Mađar so“)”, rekao je Šinković.

Jedan od rezultata istraživanja pokazao je da su teme od manjinskog značaja, odnosno izveštavanje o drugim manjinskim zajednicama, i promicanje multikuluralizma i interkulturalne saradnje, bile potpuno zanemarene. I kod hrvatskih i kod medija na mađarskom jeziku dominirale su teme koje su se ticale kulture i rada kulturno umetničkih društava, uz još poneku temu, poput politike, obrazovanja ili ekonomije. Teme kod Roma bile su vezane za Dekadu Roma, ali i kulturu.

„Dominacija kulture i kulturno umetničkih društava može doprineti jačanju autostereotipa, ali i percepcije većine da se „manjinski život“ svodi na tradiciju, ples i muziku, “ navodi se u knjizi.

Istraživanje su sproveli Media plan institut iz Sarajeva u saradnji sa Novosadskom novinarskom školom, Školom za novinarstvo i PR iz Skoplja i nezavisnom analitičarkom iz Podgorice Natašom Ružić, a projekat detektuje i opisuje osnovne probleme u funkcionisanju ovih medija u vezi sa novinarskim, društvenim, političkim i finansijskim izazovima.

Projekat je podržan u okviru Regionalnog programa podrške društvenim istraživanjima u zemljama zapadnog Balkana (RRPP), koji vodi Univerzitet u Friburgu uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju SDC i Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova.

Knjigu možete pronaći ovde- https://novinarska-skola.org.rs/wp-content/uploads/2013/08/Informisanje-na-jezicima-manjina-na-zapadnom-Balkanu_BHS.pdf

Mladi iz celog... Otvoreno pismo novinarki...