search icon Arhiva

Flash Report 3: Javni servisi, deca i mladi

RTS i RTV u segmentu dečijeg programa zadovoljavaju osnovne kriterijume predviđene Zakonom o javnim servisima: sadržaji su mahom predstavljeni na adekvatan način, usklađeni su sa uzrastom dece i – uz retke izuzetke – promovišu pozitivan sistem vrednosti, sa fokusom na učenje, solidarnost i zdrav život. Sa druge strane, javni servisi se u velikoj meri oslanjaju na reprizni program, što je opravdano kada je reč o promociji univerzalnih vrednosti, ali istovremeno (manje ili više) upada u zamku deaktuelizovanosti, jer ne može da odgovori na sve izazove sa kojima se suočavaju deca 21. veka. Izveštaj „Javni servisi, deca i mladi“ predstavlja analizu emisija za decu Radio-televizije Srbije i Radio-televizije Vojvodine u periodu od 18. januara do 30. juna 2016. godine.

publication image Preuzmi
Flash Report 2:... Flash Report 4:...