search icon Arhiva

Iskustva i nove mogućnosti za implementaciju medijske i informacione pismenosti u osnovne i srednje škole u Srbiji

U sklopu projekta „Mediji za građane, građani za medije“ ispitivali smo iskustva i nove mogućnosti za implementaciju medijske i informacione pismenosti u osnovne i srednje škole u Srbiji. Iz razgovora sa učenicima i prosvetnim radnicima saznali smo da potreba za medijskim opismenjavanjem postoji, ali da postoje i brojni izazovi koje bi trebalo premostiti. Odgovor na neke od tih izazova ponudili smo u preporukama na kraju istraživanja.

publication image Preuzmi
Milica Janjatović Jovanović... Rečnik aktuelnih termina...