search icon Arhiva

Monitoring izbora članova saveta nacionalnih manjina: Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?

U publikaciji „Monitoring izbora članova saveta nacionalnih manjina: Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?“ predstavljeni su rezultati monitoringa izveštavanja manjinskih medija o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina.
Analizirani uzorak obuhvata četiri sedmice pred izbore, 4. novembra 2018. godine, u listovima koji objavljuju sadržaj na jezicima nacionalnih manjina –„Magyar Szo“, „Libertatea“, „Ruske slovo“, „Hlas ljudu“ i „Hrvatska riječ“. Korišćena metoda je kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja sa istovetnim kodnim protokolom na osnovu kojeg su dobijeni kvantitativni podaci za sve medije. Cilj istraživanja je da se utvrdi na koji način su manjinski mediji, čiji su osnivači upravo saveti nacionalnih manjina, izveštavali o predizbornoj kampanji, kao i kako su se predstavljale izborne liste i kandidati, te da li se medijskom prezentacijom nekome od učesnika pridavala prednost.
Istraživanje nastalo u okviru projekta koji je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama.
Izveštaj sa preporukama možete pronaći ovde.

publication image Preuzmi
Medijska slika osetljivih... Koga su mediji...