search icon Arhiva

Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?

U zborniku radova „Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?“ predstavljeni su rezultati monitoringa izveštavanja medija na srpskom jeziku i medija na jezicima nacionalnih manjina o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018. godine. Analizirano je 13 medija, a od toga pet medija na jeziku manjina („Magyar Szo“, „Hrvatska riječ“, „Hlas ljudu“, „Libertatea“, „Ruske slovo“) i osam medija na srpskom jeziku. Analiziran korpus na srpskom jeziku jesu informativne emisije i portali javnih servisa (RTS i RTV), tri štampana medija („Informer“, „Danas“ i „Večernje novosti“) i informativne emisije tri komercijalna elektronska medija („O2“, „Prva srpska televizija“ i „N1“). Istraživanje je rađeno u periodu od četiri nedelje pre izbornog dana, 4. novembra 2018. svaki treći dan.

publication image Preuzmi
Monitoring izbora članova... Milica Janjatović Jovanović...