search icon Arhiva

Politički TV spot u predizbornim kampanjama u Srbiji: fokus na 2022.

Zakon o izboru narodnih poslanika (2022) definiše i mogućnost da politički subjekti pod jednakim uslovima za sve zainteresovane zakupe, prema zakonom utvrđenim pravilima, medijsko vreme i prostor radi promocije u predizbornoj kampanji. Jedna od veoma učinkovitih plaćenih medijskih promotivnih žanrova je i predizborni politički TV spot. Novosadska novinarska škola od predizborne kampanje 1996. pa do poslednjih izbora 2022. bavila se kritičkom analizom sadržaja promotivnih TV spotova tako da je pred čitalačkom javnosti kratak pregled najznačajnijih i prototipičnih plaćenih stranačkih i kandidatskih promotivnih materijala u formi TV spota. Metodom kritičke analize diskursa, komparativnom i deskriptivnom metodom analizirani su politički TV spotovi korišćeni u predsedničkim i parlamentarnim predizbornim kampanjama u Srbiji, sa posebnim fokusom na spotove u kampanji 2022. godine sa ciljem da se uoče trendovi u produkcionoj i žanrovskoj strukturi političkih TV spotova u Srbiji u kontekstu društveno-političkih kretanja i ideoloških polarizacija političkih centara moći. Pored analize sadržaja, kako bi se uočili i trendovi u navikama auditorijuma, potencijalnih birača, kada je reč o predizbornom TV spotu,
korišćen je onlajn upitnik. Rezultati analize su pokazali da je oglašavanje kroz TV spot u kampanji 2022. bilo skromno po ukupnom obimu i varijetetima unutar lista i kandidata. Što se tiče kvaliteta, ono se ocenjuje kao predvidljivo, uglavnom nekreativno i neinventivno posebno kad su slogani u pitanju, produkcijski nezahtevno, osim nekoliko izuzetaka. Istovremeno nakon 30 godina višepartijskih izbornih ciklusa auditorijum je, čini se, izgubio interes za politički promotivni TV spot, tako da mnogi učesnici u kampanji 2022. nisu ni imali ovaj vid oglašavanja svojih ideja i političkih opredeljenja.

publication image Preuzmi
Vodič za nastavnike... Medijska pismenost: Priručnik...