search icon Arhiva

Religija u etruReligion on radio waves

P2017 Religija

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama, Septembar 2017 – Oktobar 2017)

Projekat „Religija u etru“ ima za cilj podizanje svesti javnosti o važnosti pomirljivog dijaloga kroz učenje o interreligijskim vrednostima koje zagovaraju mir i jednakost. Projekat obuhvata produkciju i emitovanje kratkog radijskog serijala koji će biti dostupan na sajtu Novosadske novinarske škole. Serijal čine tematske epizode u kojima svoje stavove iznose predstavnici Srpske pravoslavne crkve, Rimokatoličke crkve, Islamske verske zajednice, Protestantske crkve, kao i predstavnici novoosnovanog budističkog pokreta. Oni će u okviru ovog serijala govoriti o interreligijskom dijalogu u Vojvodini, saradnji crkava, kao i o kontroverzama verskog fanatizma.

Projekat je podržao Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.
Koordinator projekta: Stefan Janjić, stefan@novinarska-skola.org.rs

P2017 Religija

(Provincial Secretariat for Culture, Public Information and Relations with Religious Communities, September 2017 – October 2017)

The project „Religion on radio waves“ aims to raise public awareness of the importance of a conciliatory dialogue through learning about interreligious values that advocate peace and equality. The project includes the production and broadcasting of a short radio series that will be available on the website of the Novi Sad School of Journalism. The series consists of thematic episodes in which different views are expressed by the representatives of the Serbian Orthodox Church, the Roman Catholic Church, the Islamic Religious Community, the Protestant Churches, as well as the representatives of the newly founded Buddhist movement in Vojvodina. Within this series, they will talk about the interreligious dialogue in Vojvodina, the cooperation of the churches, as well as about the controversies of religious fanaticism.

The project is funded by Provincial Secretariat for Culture, Public Information and Relations with Religious Communities.
Project Coordinator: Stefan Janjic, stefan@novinarska-skola.org.rs

Mission DefenceMission Defence Riznica: audio-bajke na...