search icon Arhiva

Seminar o pravima i položaju osoba sa invaliditetom u Novinarskoj školi

Seminar u okviru projekta „Dan u tvojim cipelama“ održan je ovog vikenda u Novosadskoj novinarskoj školi. Tokom tri dana 30 studenata novinarstva i članova udruženja studenata sa invaliditetom iz Niša i Novog Sada sticalo je teorijska i praktična znanja o pravima i položaju ove marginalozovane grupe kao i o pravilnom i etičnom izveštavanju novinara. Najsnažniji utisak na učesnike je ostavilo „obuvanje tuđih cipela“ odnosno radionica u kojoj su budući novinari imali priliku da iskuse delić svakodnevnog života osoba sa invaliditetom.

Diplomirani pravnik Nenad Ćirić upoznao je učesnike sa pravima garantovanim zakonom osobobama sa invaliditetom ilustrujući pojedine zakonske odredbe primerima iz sudske prakse.

O Medijskoj pismenosti i etici održane su dve radionice. Milica Ružičić Novković iz centra „Živeti uspravno“ održala je radionicu o temi „Bonton ponašanja prema osobama sa invaliditetom“ a Dubravka Valić Nedeljković radionicu o temi „Izveštavanje o osobama sa invaliditetom“.

U nastavku projekta učesnici će zajednički napraviti 6 kratkih televizijskih formi sa ciljem da upoznaju opštu javnost o pravima i potrebama osoba, posebno mladih sa invaliditetom.

Projekat je podržala ambasada Sjedinjenih Američkih Država.

Seminar o pravima... Mlade aktivistkinje u...