search icon Arhiva

Mlade aktivistkinje u kreiranju kampanje

U okviru projekta Novosadske novinarske škole „Ladies Diary of Change“, za vikend je organizovan seminar pod imenom „Lady Campaigners“ na kome je učestvovalo 18 srednjoškolki iz Srbije, Crne Gore i sa Kosova, 8 momaka, njihovih vršnjaka i 8 profesorica.

Učesnice i učesnici su identifikovali probleme žena u društvu da bi nakon toga u radu u grupama kreirali idejna rešenja za kampanju javnog zagovaranja koja bi doprinela rešavanju ovih problema i promociji rodne ravnopravnosti. Tokom seminara mešovita grupa učesnika postala je potpuno svesna svoje socijalne odgovornosti, koja se i pokazala na prezentaciji njihovih kampanja. Grupe su koristile različite medijske alate za promociju svojih ideja. Na kreativan način oni su se služili video i foto opremom, internetom i društvenim medijima kao i klasičnim načinom promocije koji je podrazumevao javne događaje i prezentacije.

Tokom ove faze projekta učesnice su pokazale da su potpuno usvojile znanje sa predhodnih seminara u Podgorici i u Novom Sadu jer je stručna komisija koju su činila 3 predstavnika različitih donatora ocenila da su sve grupe odlično uradile svoj zadatak. Komisija je odabrala 3 najbolja projekta koja će nastaviti dalje da se promovišu u školama koje učestvuju na projektu.

Seminar u Prištini trajao je od 19. do 22. oktobra. Osmišljen je i organizovan u saradnji sa partnerskom organizacijom „Aureola“ i uz podršku Evropske Komisije.

Seminar o pravima... Mapa rizika od...