search icon Arhiva

Medijska opservatorija Jugoistočne EvropeSouth East European Media Observatory

(Evropska komisija, 01. 12. 2012. – 31. 01. 2015. (Prva faza); 01. 02. 2015. – 30. 11. 2016. (Druga faza))

Medijska opservatorija Jugoistočne Evrope – Jačanje kapaciteta i koalicija za praćenje medijskog integriteta i unapređenje reformi u medijima” je inicijativa koju realizuje konzorcijum organizacija civilnog društva u cilju osnaživanja medijskih sloboda i pluralizma i podsticaja medijskih reformi u zemljama Jugoistočne Evrope.

Konzorcijum organizacija koje realizuju projekat čine: Albanski medijski institut (Albanija), Fondacija za razvoj medija i civilnog društva „Mediacentar” (BiH), Centar za istraživačko novinarstvo (Hrvatska), Centar za nezavisno novinarstvo (Mađarska), Savet za štampu Kosova (Kosovo*), Makedonski institut za medije (Makedonija), Institut za medije Crne Gore (Crna Gora), Novosadska novinarska škola (Srbija), Mirovni institut (Slovenija) i P24 – Platforma za nezavisno novinarstvo (Turska).

Opšti cilj ovog projekta jeste da osnaži i podstakne dinamičnost civilnog društva u regionu da učestvuju u javnim raspravama o medijima i slobodi izražavanja i utiče na procese donošenja odluka, politika i zakona.

Medijska opservatorija bavi se preprekama demokratskom razvoju medijskih sistema osiguravajući instrumente poput medijskih istraživanja i monitoringa, te dajući podršku istraživačkom novinarstvu i angažmanu civilnog društva. Ona je ujedno okvir za debate, konsultacije i koalicije među partnerima.

Medijska opservatorija se posebno zanima za pitanja integriteta medija i novinarstva u regionu, fokusirajući se na štetne prakse vlasništva i finansiranja medija.

U 2013. i 2014, aktivnosti su bile usmerene na medijski integritet u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji i Srbiji.

U 2015. i 2016. aktivnosti su usmerene na medijske sisteme u zemljama u procesu pridruživanja EU.

Realizaciju ovog projekta je finansijski je podržala Evropska komisija, program „Podrška civilnom društvu“.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Jelena Jovović, jelena@novinarska-skola.org.rs.


*Ovaj naziv je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom SB UN 1244/99 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

(European Commission, 01. 12. 2012. – 31. 01. 2015. (Phase I); 01. 02. 2015. – 30. 11. 2016. (Phase II))

South East European Media Observatory – Building Capacities and coalitions for Media Integrity Monitoring and Advancing Media Reforms,” is a regional partnership of civil society organisations aimed at enhancing media freedom and pluralism, and influencing media reforms in the countries of South East Europe.

Project partners are: Albanian Media Institute (Albania); Media and Civil Society Development Foundation „Mediacentar” (B&H); Investigative Journalism Center (Croatia), Center for Independent Journalism (Hungary), Press Council of Kosovo (Kosovo*), Macedonian Institute for Media (Macedonia), Montenegro Media Institute (Montenegro), Novi Sad School of Journalism (Serbia), Peace Institute (Slovenia) and P24 – Platform for Independent Journalism (Turkey).

The overall objective of this project is to empower and encourage the dynamism of civil society in the region to participate in public debates on media and freedom of expression and influence the decision-making processes, policies and laws.

It addresses obstacles to democratic development of media systems by providing a regional instrument for media research and monitoring, support to investigative journalism and civil society engagement. It also offers a regional framework for debates, consultations and coalitions among key stakeholders.

Media Observatory particularly addresses the problems with integrity of media and journalism in the region, focusing on harmful patterns of media ownership and media finances.

In 2013 and 2014 the regional observatory activities were focused on media integrity in Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia.

In 2015 and 2016, its core activities are focused on media systems in the EU-enlargement countries.

The project is funded by The European Union Instrument for Pre-accession Assistance (IPA); Civil Society Facility programme (CSF)

Project Coordinator of the NSSJ: Jelena Jovović, jelena@novinarska-skola.org.rs.


*This designation is without prejudice to positions on status, and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the Kosovo Declaration of Independence

Emitovanje priloga povodom... Prilog "Dan u...