search icon Arhiva

Stalno obrazovanje je preduslov uspeha

Petodnevna edukacija  „Trenerske veštine za trenere/ice kurseva za odrasle uspešno je završena u Biznis inkubatoru u Bačkom Petrovcu.

Osnovni cilj edukacije bilo je sticanje trenerskih veština potrebnih za rad u oblasti obrazovanja odraslih, kao i podizanje svesti o potrebi za stalnim obrazovanjem.

Dvanaest polaznika slušalo je predavanja na slovačkom i srpskom jeziku. Jan Sitarčik, profesor andragogije iz Slovačke, govorio je o doživotnom učenju u kontekstu obrazovanja odraslih, ciljevima učenja kao i metodama obrazovanja odraslih. Temom „Kreativnost edukatora“, profesor Sitarčik napravio je uvod u predavanje profesorke andragogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, Milke Oljače, koja je govorila samoaktuelizaciji odraslih i menadžmentu vremena kao preduslovu za razvoj kreativnosti.

Profesionalna trenirica Ankica Dragin govorila je o konstruktivnom pristupu treningu. Jasnim i korisnim savetima, kroz radionice, sa učesnicima je prošla kroz pripremu treninga ”Iza scene treninga”, kroz šta su naučili značaj neverbalnih poruka i kako da njima postignu željeni rezultat kada je u pitanju dinamika vođenja treninga.

Obuka je realizovana u okviru projekta „Akademija ženskog preduzetništva – pametna investicija u program doživotnog učenja žena“, koji je podržala Evropska Unija kroz svoj program“Jačanje dijaloga između organizacija civilnog društva Srbije i EU”. Obuku su organizovali Akademija ženskog preduzetništva, Novosadska novinarska škola, i Udruženje za razvoj Horna Nitra iz Slovačke.

Romi u javnostiRoma... Doprinos toleranciji