search icon Arhiva

Studenti će opet provesti „Dan u tvojim cipelama“

Novosadska novinarska škola potpisala je sa Ministarstvom kulture, informisanja i informacionog društva ugovor o sufinansiranju projekta „Dan u tvojim cipelama“.

Osnovna ideja projekta „Dan u tvojim cipelama„ jeste da se, edukacijom i treningom mladih novinara i zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, senzibiliše i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.

Ovo će biti već treći put da se ovaj projekat sprovodi u NNŠ, a implementacija projekta će početi u septembru.

„Take Action“ na... Regan-Fascell daje stipendije...