search icon Arhiva

„Take Action“ na strani boraca protiv korupcije

Predstavnice NNŠ učestvovale su u panel diskusiji posvećenoj Socijalnim mrežama i aktivizmu koju je organizovao OEBS i program Take Action na 11. EXIT-u u Novom Sadu.

Panel diskusija je bila živa i interesantna, bilo je mnogo pitanja i komentara, čak se vreme za diskusiju pokazalo kao prekratko s obzirom na važnost teme koja se obrađivala.

OEBS i dalje nastavlja saradnju sa NNŠ na borbi protiv korupcije, promocijom rezultata projekta Interupcija korupcije u Beogradu.

BIRN-ova Škola istraživačkog... Studenti će opet...