search icon Arhiva

Stručno usavršavanje rusinskih novinara i urednikaProfessional development for Ruthenian journalists and editors

(Pokrajinski sekretarijat za kulturu i javno informisanje, septembar – decembar 2013.)

Novosadska novinarska škola bila je realizator edukativnog programa stručnog usavršavanja rusinskih novinara i urednika izdavačke kuće „Ruske slovo”.

Seminar je trajao tri dana i ukupno je bilo 22 polaznika koje su činili novinari i urednici novinarsko izdavačke kuće „Ruske slovo”

Ciljevi programa su afirmacija vrednosti slobodne reči i slobodnog informisanja, zalaganje za kvalitetniji i profesionalniji novinarski rad u skladu sa novinarskim kodeksom.

Koordinatorka projekta iz NNŠ: Tijana Femić, tijana@novinarska-skola.org.rs

(Provincial Secretariat of Culture and Public Information, September – December 2013)

Novi Sad School of Journalism was the producer of the educational program of professional development Ruthenian journalist and editor of the publishing house „Ruske Slovo“.

The seminar lasted three days and a total of 22 students, which consisted of journalists and editors journalistic publishing house „Ruske Slovo“

Project coordinator from NSSJ: Tijana Femić, tijana@novinarska-skola.org.rs

Novinarska radionica -... Ulična akcija: Šta...