search icon Arhiva

Ulična akcija: Šta je to korupcija?

Grupa volontera i volonterki zajedno sa predstavnicama Novosadske novinarske škole su u subotu, 31. avgusta na Trgu Slobode održali uličnu akciju pod nazivom „Šta je korupcija?“ Građani su imali priliku da u strip-balončićima napišu svoje mišljenje o korupciji- šta je po njihovom mišljenju korupcija, kao i to da li je i u kojoj meri ona prisutna u Srbiji. U toku akcije deljeni su i promotivni flajeri građanima.

Koordinatorka projekta organizacije PROTECTA iz Niša, Zorica Stevanović smatra kako korupcija predstavlja veliki problem u zemljama Balkana koje prolaze kroz period tranzicije i samim tim se suočavaju sa istim ili sličnim problemima i dodaje: „To su pre svega prateći problemi tranzicije, kao što su korupcija i nedostatak tolerancije u društvu. Mladi bi trebalo da budu svesni potrebnih promena, i da se sami uključuju u proces poboljšanja kvaliteta života i procesa donošenja odluka.“

Stevan, jedan od volontera na ovoj akciji, dodaje: „Učestvovao sam u ovoj akciji zato što verujem da je korupcija veliki problem, kako u Srbiji, tako i na Balkanu uopšte. Zaista mi se svidela ideja da ljudi mogu slobodno i otvoreno da podele svoje viđenje šta je korupcija, ali mi je bilo dosta poražavajuće da mnogo ljudi nije htelo da se slika sa svojim stavom. To nam pokazuje da su ljudi i dalje uplašeni i da smatraju da je sistem korupcije koji se neguje u Srbiji jači od njih. Smatram da su akcije poput ove dobar početak za borbu protiv korupcije, ljudi treba da se informišu o različitim oblicima mita i da vide da nisu jedini koji smatraju korupciju preprekom zdravom funkcionisanju društva. Bilo da je čokolada sekretarici ili medicinskoj sestri, ili 6000 evra državnom funkcioneru za radno mesto, korupciju treba iskoreniti kako bi pošteni rad i trud mogli da se vrednuju. “

Akcija je sprovedena u okviru projekta Mladi sa Balkana udruženi u borbi protiv korupcije koji se realizuje u saradnji sa organizacijom PROTECTA iz Niša i Ministrastvom omladine i sporta Republike Srbije. Prvi deo projekta činila je međunarodna trening radionica na temu korupcije koja je okupila mlade sa teritorije Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine oko ideje nenasilne borbe protiv korupcije, poštovanja i promocije principa legalnosti i zakonitosti. U okviru finalnog dela projekta mladi iz ove tri zemlje organizovali su slične akcije u svojim opštinama.

Stručno usavršavanje rusinskih... Kultura kroz oko...