search icon Arhiva

Unapređenje medijske i informacione pismenosti kroz dijalog sa javnim vlastima – 2

Delegacija Evropske unije u Srbiji kroz sabgranting program Beogradske otvorene škole, oktobar 2022 – jul 2023.

Promena koju je ovaj projekat želeo da postigne se ogledala u kreiranju podsticajnog okruženja za zajedničko konstruktivno delovanje kako donosilaca odluka tako i obrazovnih institucija i udruženja za razvijanje mehanizama za unapređenje medijske pismenosti građana Srbije. Opšti cilj projekta bio je unapređenje konstruktivnog javnog dijaloga za sistemsko povećanje kapaciteta nastavnika i nastavnica osnovnih i srednjih škola iz oblasti medijske i informacione pismenosti u Srbiji.

Specifični ciljevi bili su:
1. Razviti i unaprediti postojeće metode zagovaranja za uvođenje standarda obavezne edukacije o medijskoj pismenosti budućih nastavnika i nastavnica,
2. Definisati javne politike sistemskog povećanje kapaciteta nastavnika i nastavnica osnovnih isrednjih škola u oblasti medijske i informacione pismenosti u Srbiji i kroz dijalog sa javnim vlastima
zagovarati njihovo sprovođenje.

Ciljevi su ostvareni kroz realizaciju sledećih aktivnosti:
1. Istraživanje aktuelnih kurikuluma i metoda i predlog praktične politike,
2. Dijalog sa javnim vlastima,
3. Podizanje kapaciteta budućih nastavnika,
4. Sprovođenje onlajn kampanje.

Unapređenje medijske i... Poziv studentima da...