search icon Arhiva

Unapređenje medijske i informacione pismenosti kroz dijalog sa javnim vlastima – 2

Delegacija Evropske unije u Srbiji kroz sabgranting program Beogradske otvorene škole, oktobar 2022 – jul 2023.

Promena koju ovaj projekat želi da postigne se ogleda u kreiranju podsticajnog okruženja za zajedničko konstruktivno delovanje kako donosilaca odluka tako i obrazovnih institucija i udruženja
za razvijanje mehanizama za unapređenje medijske pismenosti građana Srbije. Opšti cilj ppojekta je unapređenje konstruktivnog javnog dijaloga za sistemsko povećanje kapaciteta nastavnika i nastavnica osnovnih i srednjih škola iz oblasti medijske i informacione pismenosti u Srbiji.

Specifični ciljevi su:
1. Razviti i unaprediti postojeće metode zagovaranja za uvođenje standarda obavezne edukacije o medijskoj pismenosti budućih nastavnika i nastavnica
2. Definisati javne politike sistemskog povećanje kapaciteta nastavnika i nastavnica osnovnih isrednjih škola u oblasti medijske i informacione pismenosti u Srbiji i kroz dijalog sa javnim vlastima
zagovarati njihovo sprovođenje

Planirano je da se ciljevi ostvare kroz realizaciju sledećih aktivnosti:
1. Istraživanje aktuelnih kurikuluma i metoda i predlog praktične politike
2. Dijalog sa javnim vlastima
3. Podizanje kapaciteta budućih nastavnika
4. Sprovođenje onlajn kampanje.

Unapređenje medijske i... Poziv studentima da...