search icon Arhiva

Unapređenje medijske i informacione pismenosti kroz dijalog sa javnim vlastima

Delegacija Evropske unije u Srbiji kroz sabgranting program Beogradske otvorene škole, avgust 2021 – jul 2022.

Кroz projekat će se unaprediti dijalog sa institucijama i zagovaraće se MIP kao složeni koncept funkcionalne pismenosti građana u demokratskom društvu. Кroz konstruktivan i delotvoran dijalog
biće omogućeno olakšano uključivanje civilnog društva u kreiranje javnih politika, rešavanje problema, prepoznavanje i ostvarenje potencijala neophodnih za unapređenje medijske pismenosti građana, sa fokusom na formalno obrazovanje.

Ciljevi projekta:
Unapređenje konstruktivnog javnog dijaloga za sistemsko uvođenje medijske i informacione pismenosti u formalno obrazovanje u Srbiji. 1. Razviti i unaprediti postojeće metode uvođenja
medijske i informacione pismenosti u fomalno obrazovanje koje su utemeljene na dokazima; 2. Definisati javne politike medijske i informacione pismenosti i kroz dijalog sa javnim vlastima zagovarati njihovo sprovođenje

Planirane aktivnosti:
1. Istraživanje postojećih metoda sprovođenja medijske i informacione pismenosti u obrazovanju
2. Seminari za nastavnike
3. Radionice za srednjoškolce
4. Pisanje i izrada praktične politike
5. Dijalog sa javnim vlastima
6. Javna rasprava
7. Кampanja

Uloga društvenih mreža... Unapređenje medijske i...