search icon Arhiva

Zbornik radova o izveštavanju o izborima za nacionalne savete

Nakon zbornika radova monitoringu medijskog izveštavanja o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina 2014. godine, Novosadska novinarska škola nastavila je da radi na dekonstrukciji uređivačkih politika u vreme izbornih ciklusa na različitim nivoima, uključujući i izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina u 2018. godini.

U zborniku radova „Koga su mediji na jezicima manjina izabrali?“ predstavljeni su rezultati monitoringa izveštavanja medija na srpskom jeziku i medija na jezicima nacionalnih manjina o izborima za nacionalne savete nacionalnih manjina 2018. godine. Analizirano je 13 medija, a od toga pet medija na jeziku manjina („Magyar Szo“, „Hrvatska riječ“, „Hlas ljudu“, „Libertatea“, „Ruske slovo“) i osam medija na srpskom jeziku. Analiziran korpus na srpskom jeziku jesu informativne emisije i portali javnih servisa (RTS i RTV), tri štampana medija („Informer“, „Danas“ i „Večernje novosti“) i informativne emisije tri komercijalna elektronska medija („O2“, „Prva srpska televizija“ i „N1“). Istraživanje je rađeno u periodu od četiri nedelje pre izbornog dana, 4. novembra 2018. svaki treći dan. Korišćena metoda je kvantitativno-kvalitativna analiza sadržaja sa istovetnim kodnim protokolom na osnovu kojeg su dobijeni kvantitativni podaci za sve medije. Cilj istraživanja bio je da se utvrdi na koji način su manjinski mediji, komercijalni mediji i javni servisi izveštavali o izborima za nacionalne savete, kako su se predstavljale izborne liste i kandidati, te da li se medijskom prezentacijom nekome od učesnika pridavala prednost.

Rezultati monitoringa manjinskih medija pokazuju da je uglavnom jedna lista bila češće medijski eksponirana u odnosu na drugu ili druge liste, i da je izostala medijska inicijativa.

U komercijalnim medijima na srpskom jeziku, jedan senzacionalistički i veštački kreiran događaj zasenio je ceo proces izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina, i stoga je, sudeći po broju priloga i tekstova koji su suštinski obrađivali temu izbora za nacionalne savete, nivo informisanosti građana o relevantnim informacijama o izborima za njihova predstavnička tela ostao izuzetno nizak.

Javni servis u svojim informativnim programima i portalu na srpskom jeziku nije izveštavao u jednakoj meri o izborima za nacionalne savete svih manjinskih zajednica, pa su tako pripadnici aškalijske, grčke, egipatske, nemačke, rumunske, slovenačke, ukrajinske i češke nacionalne manjine ostali nevidiljivi.

Zajedničko gotovo svim analiziranim medijima u medijskim sadržajima o izborima za nacionalne savete jeste dominacija faktografskog novinarstva, nedostatak analitičnosti i medijske inicijative, kao i uopšte značajnijeg napretka u izveštavanju o izborima za nacionalne savete u odnosu na izborni ciklus 2014. godine.

Ovaj zbornik radova još jedna je publikacija u ediciji „Medijska sfera“ Novosadske novinarske škole, a možete ga pronaći ovde.

Debata „Mediji (ni)su... Poziv za podnošenje...