search icon Arhiva

Debata „Mediji (ni)su kamen spoticanja ka EU“

Novosadska novinarska škola i EU info kutak u Novom Sadu održali su debatu „Mediji (ni)su kamen spoticanja ka EU“ na kojoj su govorili Maja Zarić iz sektora za informisanje Ministarstva kulture i informisanja, Nikola Burazer, programski direktor Centra savremene politike i izvršni urednik portala European Western Balkans i Tijana Femić, menadžerka programa medijske i informacione pismenosti Novosadske novinarske škole.

Tokom javne debate razgovaralo se o trenutnom stanju medijske i informacione pismenosti u Srbiji kroz analizu tekućih inicijativa, aktivnosti i strategija na ovom polju. Fokus debate stavljen je na kritičku analizu medijskih sadržaja od strane građana kao ključnog aspekta evropskih integracija.

Na ovom tragu, Nikola Burazer je istakao da mediji nisu dovoljno zainteresovani da na kvalitetan način izveštavaju o EU integracijama što dovodi do toga da integracije nisu zanimljiva tema za građane.

Maja Zarić objasila je kako je rečnik o procesu integracija nejasan, te samim tim građanima nije jasno kako sam proces funkcioniše. Ona navodi da je u Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije naglašeno da fali sistemsko rešenje za implementaciju medijske i informacione pismenosti (MIP), te da je to bio razlog da se ministarstva ujedine na radu u oblasti MIP.

Ovaj događaj je deo regionalnog projekata “Mediji za građane – građani za medije: Jačanje kapaciteta nevladinih organizacija za razvoj medijske i informacione pismenosti na Zapadnom Balkanu” koji uz podršku Evropske unije implementiraju partnerske organizacije Mediacentar Sarajevo, Albanski medijski institut, Makedonski institute za medije, Institut za medije Crne Gore, Novosadska novinarska škola, Mirovni inštitut, SEENPM. Takođe, rad Novosadske novinarske škole na unapređenju MIP podržava Švedska u okviru programa Beogradske otvorene škole „Civilno društvo za unapređenje pristupanja Srbije Evropskoj uniji“.

U okviru projekta Novosadska novinarska škola će aktivno zagovarati unapređenje politika i praksi medijske i informacione pismenosti kao podrške demokratskom razvoju u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. NNŠ se preko 10 godina bavi medijskom pismenošću, sa fokusom na obrazovanje prosvetnih radnika iz osnovnih i srednjih škola, i ima prvi takav akreditovan program u Srbiji.

Monitoring izbora članova... Zbornik radova o...