search icon Arhiva

FakeSpotting

Evropska komisija, oktobar 2020. – avgust 2023.

Fakespotting je primenio potpuno nove alate za inovacije u oblasti visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih, omogućavajući primenu originalnih sadržaja digitalne i informacione pismenosti, procena i alata za rešavanje neusklađenosti veština, kako bi se studenti i odrasli sa nižim kvalifikacijama pripremili za poslove na kojima su već uočeni nedostaci, kao i za one poslove gde nedostaci tek iskrsavaju.

Glavni ciljevi:

 • Ažuriranje veština nastavnika i kurikuluma visokog obrazovanja o digitalnim informacijama i medijskoj pismenosti, unapređujući zajedničko učenje, digitalne i IKT aspekte visokoškolskog obrazovanja;
 • Obuka članova akademske zajedince za nove pedagoške pristupe, podstičući: pružanje veština neophodnih u 21. veku uz pravljenje spone između sektora visokog obrazovanja i potreba na tržištu rada; sticanje inovativnih metoda procene i alata za prepoznavanje i unapređivanje veština;
 • Rešavanje budućih neusklađenosti veština, spajajući veštine studenata sa nadolazećim potrebama na tržištu rada, kao i povećanje participativnosti žena u IKT sektoru;
 • Poboljšanje mogućnosti za sticanje digitalnih kompetencija za nezaposlene odrasle osobe i edukatore u oblasti obrazovanja odraslih;
 • Koordinacija visokoškolskih ustanova sa visokoškolskim ustanovama iz zemalja kandidata za članstvo u EU, radi razvijanja zajedničkih obrazovnih okvira u digitalnom obrazovanju prema preporuci „Evropskog visokog obrazovanja u svetu“.

Aktivnosti i rezultati

Implementacijom istraživanja (anketama i intervjuima na tržištu rada), jednog međunarodnog treninga, 5 transnacionalnih projektnih sastanaka, 9 lokalnih pilot projekata koji pružaju inovativne veštine digitalne pismenosti za 150 studenata, 50 profesora u oblasti visokog obrazovanja, 40 nezaposlenih odraslih i 8 spoljnih organizacija za obrazovanje odraslih i, na kraju promovišući rezultate kroz 8 multiplikativnih događaja i široko rasprostanjene onlajn promocije, projekat je ostvario sledeće rezultate:

1. Onlajn materijali za učenje o informacijama, medijskoj pismenosti i proveri činjenica

Onlajn učenje zasnovano je otvoreni obrazovni resurs (OOR) za visokoškolske ustanove u cilju primene i isporuke inovativnih i ažuriranih izvora digitalnih informacija i medijske pismenosti.
OER osigurava dve inovativne karakteristike: metode isporuke i sadržaj.
Alat se može primeniti uživo uz pomoć nastavnika/vaspitača i van mreže, kao besplatan resurs dostupan edukatorima, učenicima, nastavnicima i odraslima.
Sadržaj je dizajniran da utiče i na učenike i na nastavnike u skladu sa DigComp 2.1, posebno:
1.1 Pregledanje, pretraživanje i filtriranje podataka, informacija i digitalnog sadržaja
1.2 Procena podataka, informacija i digitalnog sadržaja

2. Set alata koji će sadržati metodologije za proveru činjenica povezanih sa potrebama tržišta rada i metodama za uključivanje digitalnih veština u akademske programe i alate za prepoznavanje

Priručnik obuhvata okvir kompetencija koji navodi osnovne kompetencije neophodne za uspešno pružanje kompetencija digitalnih informacija, medijske pismenosti i provera činjenica nisko kvalifikovanim odraslima.
Ključni element inovacija je povezivanje visokoobrazovnih ustanova i zahteva za digitalnim veštinama na tržištu rada.
Sve metodologije, pedagoški pristupi i kriterijumi ocenjivanja biće preuzeti iz stvarnog radnog okruženja koje zahteva digitalne kompetencije (novinarstvo, organizacije za proveru činjenica, društvene nevladine organizacije) i prenesene u visokoobrazovno okruženje uključivanjem e-portfelja, kako bi profesori u oblasti visokog obrazovanja u ranoj fazi karijere, kao i studenti osigurali negovanje i sticanje veština za 21. vek.

3. Smernice za medijsku i informacionu pismenost i nacionalne studije slučaja dezinformacija na mreži

Smernice za medijsku i informacionu pismenost su otvoreni obrazovni resursi stvoreni da bi se osigurala prenosivost digitalnih metodologija i neformalnih aktivnosti u okviru visokoobrazovnih ustanova, kao i u oblasti obrazovanja odraslih. Takođe, smernice pružaju stvarne studije slučaja i značajne nacionalne primere kako bi građane upoznali sa opasnim posledicama dezinformacija na mreži.

Rezultat je pružio:

– potpuno novu metodologiju koja se bavi aktuelnim problemom širenja lažnih vesti na mreži, što je urgentan problem kako za mlade ljude, tako i za njihove nastavnike;

– napore i mere kancelarija EU za rešavanje ovog problema

– prenosivost razvijenih alata i prilagodljivost aktivnosti u visokom obrazovanju i u oblasti obrazovanja za odrasle;

4. Alat za digitalnu procenu znanja koji podstiče metodologiju praćenja poboljšanja veština studenata visokoobrazovnih ustanova

Alat za digitalnu procenu je otvoreni obrazovni resurs prilagođen za procenu studenata visokog obrazovanja i mladih odraslih na osnovu njihove sposobnosti da uoče lažne vesti,pronađu izvor informacija, razumeju procese širenja informacija i moguće razloge za zavaravanje čitaoca. Rezultat je digitalni, jer je zasnovan na stvarnim lažnim vestima i simulacijama istraživanja.
Alat jedizajniran korak po korak, od najčešćih interakcija između e-korisnika i pregledača/društvenih mreža do sofisticiranih izazova u veb istraživanju.
Štaviše, alat je predvideo pitanja, interaktivne simulacije, primere i studije slučaja.
Korišćenje ovih alata, zajedno sa praktičnim razumevanjem fenomena poput pristrasnosti potvrde, kognitivne disonance, efekta povratnog udara i eho komora, koje igraju ključnu ulogu u širenju lažnih vesti, biće vrlo inovativno i efikasno za nastavnike i učenike.

Partnerstvo čine:

 • Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (Italija) (koordinator)
 • Fundacion Universidad Loyola de Andalucia (Španija)
 • Globsec (Slovačka)
 • International Consulting and Mobility Agency (Španija)
 • Novosadska novinarska škola (Srbija)
 • Pagella Politica (Italija)
 • South East European University Tetovo (Severna Makedonija)
 • Univerzita Mateja Bela V Banskey Bystrici (Slovačka)
 • Universiteti i Tiranes (Albanija)

 

 

Ovaj projekat je realizovan uz podršku Evropske komisije. Izneti stavovi na projektu su isključiva odgovornost autora i Novosadske novinarske škole, i ni na koji način ne odražavaju stavove i mišljenja donatora.

 

Usavršavanje mlađih generacija,... Zvoni za MIP...