search icon Arhiva

AgrarCor (2013-2015)

Period realizacije: decembar 2013 – april 2015.
Donator: Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji
Koordinator: Marina Grnja Klaić

„AgrarCor“ je projekat koji realizuju Radio-televizija Vojvodine i Novosadska novinarska škola kao partnerska organizacija. Osnovni cilj projekta je doprinos osnaživanju vladavine prava kroz borbu protiv korupcije u sektoru poljoprivrede.

Specifični ciljevi projekta su:

1)      Osnaživanje novinara i studenata žurnalistike u borbi protiv korupcije u poljoprivredi

2)      Podizanje svesti o viskom sepenu korupcije u ovom sektoru

3)      Osnaživanje omladinskog aktivizma u borbi protiv korupcije u agraru za budućnost

Aktivnosti projekta grupisane su u pet faza: pripremu, edukaciju, istraživanje i produkciju, emitovanje i evaluaciju.

Trajanje projekta je 16 meseci.

Tokom projekta biće napravljeno 6 polučasovnih televizijskih emisija, 60-minutna televizijska panel diskusija i 60 radio paketa. Gledaoci će na ovaj način biti informisani o slučajevim korupcije ali takođe i o pravnim lekovima koji su dostupni građanima i pravu da brane svoje vlasništvo. Na vebsajtu RTV-a koji ima mesečnu posetu od pola miliona građana, pokrenuće se debata.

Projekat je podržala Evropska unija, Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji.

Dan u tvojim... Nezavisnost medija u...