search icon Arhiva

Nezavisnost medija u 2015. godiniMedia Independence in 2015

(Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju OEBS, 15. maj 2015 – 30. septembar 2015.)

Cilj projekta «Nezavisnost medija u 2015. godini» je unapređenje profesionalnih standarda izveštavanja dva javna servisa, predlaganjem odgovarajućih mera na osnovu rezultata istraživanja kojim će se utvrditi u kojoj meri su Radio Televizija Vojvodine (RTV) i Radio Televizija Srbije (RTS) ostvarile svoju nezavisnost i programsko funkcionisanje definisano Zakonom o javnim medijskim servisima i Zakonom o javnom informisanju, u periodu finansiranja iz budžeta.

Specifični zadaci projekta biće i da se odredi kako i u kojoj meri Javni servisi postižu i zadovoljavaju pravne principe u domenu nezavisnosti uređivačke politike, kao i u kojoj meri javni servisi zadovoljavaju javni interes u razlicitim segmentima emitovanog programa, posebno u domenu programskih funkcija.

Rezultati istraživanja će biti dostavljeni svim relevantnim akterima u medijskom sektoru, kao što su: direktori javnih službi, urednici i novinari, Regulatornom telu za elektronske medije, Ministarstvu kulture i informisanja i Pokrajinskom sekretarijatu za kulturu i javno informisanje, Delegaciji EU u Srbiji, nacionalnim savetima nacionalnih manjina, medijskim i novinarskim udruženjima (UNS, NUNS, NDNV, BIRN, CINS, Centar za istraživanje etniciteta, Institut društvenih nauka, itd), fakultetima društvenih nauka i novinarstva.

Projekat je podržala Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).
Koordinatorka projekta: Dragana Radošević, dragana@novinarska-skola.org.rs(Organization for Security and Co-operation in Europe OSCE, 15 May 2015 – 30 September 2015.)

The aim of the project «Media Independence in 2015» is to improve professional standards of reporting of two public services by recommending measures based on research results which will determine the extend to which Radio Television of Vojvodina (RTV) and the Radio-Televison Serbia (RTS) achived their independence and the programming function defined in the Law on Public Service Media and Law on Public Information in the period of budget financing.

Specific project objectives are to determine how and to what extend public services achieve legal principles of independence of editorial policy and other principles as well as to what extend public services satisfy pulic interests in various segments of their broadcast programme, particulary in terms of programming functions.

The research results will be shared with all relevant stakeholders in the media sector, such as: managers of public services, editors and journalists, The Regulatory Body for the Electronic Media, the Ministry of Culture and Information and the Provincial Secretariat for Culture and Public Information, EU Delegation in Serbia, national councils of national minorites, media and journalists’ associations (UNS, NUNS, NDNV, BIRN, CINS, Ethnicity Research Center, Institute of Social Sciences, etc), the faculties of social sciences and journalism.

Project is supported by the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE).

Project Coordinator: Dragana Radošević, dragana@novinarska-skola.org.rs

AgrarCor (2013-2015) Poziv na dodelu...