search icon Arhiva

Dan u tvojim cipelama (2015)

Period realizacije: februar – april 2015.
Donator: Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije
Koordinator: Marina Grnja Klaić

Novosadska novinarska škola peti put u kontinuitetu realizuje projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi. Na ovaj način senzibilisaće se i osvesti društvo po pitanju potreba i problema sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.

U prvoj edukativnoj, fazi realizacije projekta studenti stiču teorijska i praktična znanja o pravilnom i etičnom izveštavanju novinara, kao i znanje i veštine neophodne za zastupanje i samozastupanje u tradicionalnim i novim medijima. U drugoj fazi biće kreirano 7 TV reportaža (6 studentskih i 1 dokumentarna reportaža) koje će se emitovati na televizijskim stanicama. Učesnici seminara biće studenti novinarstva sa Filozofskog fakulteta kao i studenti sa invaliditetom Univerziteta u Novom Sadu i Nišu.

Sve veći problemi... AgrarCor (2013-2015)