search icon Arhiva

„Dan u tvojim cipelama“ 12. i 13. novembar 2011.

Novosadska novinarska škola uz finansijsku podršku Ministarstva za kulturu, informisanje i informaciono društvo Republike Srbije treći put organizuje trening i edukaciju mladih novinara, kao i zajedničku produkciju studenata Žurnalistike i studenata sa invaliditetom. Ideja je da se budući novinari senzibilišu o potrebama i problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom.

Studenti će u terenskom delu treninga probati kako je to biti u ”tuđim cipelama”, po principu zamene uloga odnosno „role playing – a“. Dva sata će biti u ulozi osobe sa invaliditetom i naći će se u nekoliko simuliranih svakodnevnih situacija. Zamena uloga odigraće se uz pomoć kolega studenata sa invaliditetom. Simulirane situacije biće snimane za potrebe dokumentarne reportaže u produkciji Novosadske novinarske škole.

Deo treninga je i produkcija tri televizijska priloga, a autori će biti studenti, učesnici na treningu. Oni će biti podeljeni u tri grupe, po četvoro, i uz konsultacije sa novinarkom NNŠ-a izraditi sinopsise za predložene teme. U narednih desetak dana, prilozi će se snimati i montirati, a potom i emitovati na televizijama 3. decembra, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom.

Konferencija „Romi u... Pandorina kutija –...