search icon Arhiva

Dan u tvojim cipelama (2017)

Period realizacije: oktobar – decembar 2017.
Donator: Ministarstvo kulture i informisanja
Koordinator projekta: Marina Grnja Klaić

Novosadska novinarska škola sedmi put u kontinuitetu realizovala je projekat „Dan u tvojim cipelama“ koji je tokom godina koncipiran tako da zajedničkom edukacijom, treningom i medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom, unapredi proces medijske produkcije, stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i njihovo aktivnije prisustvo u medijskoj sferi kako bi se na ovaj način sebzibilisalo i osvestilo društvo o problemima sa kojima se svakodnevno suočavaju mladi sa invaliditetom i pokazalo koji su to dobri primeri u izveštavanju o ovoj grupi.

Ove godine kreirano je šest analitičkih priloga o osobama sa invaliditetom pri čemu se ukazalo na izazove kada je u pitanju inkluzija u obrazovanju, ali su prikazani i dobri primeri prakse prilagođavanja svojih usluga osobama sa invaliditetom, kao i udruženja čiji su fokus poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom. Pomenute priloge možete u nastavku da pogledate:

Projekat je podržalo Ministarstvo za kulturu i informisanje.

Debunking disinformation (2017) Mission Defence: Kako...