search icon Arhiva

Debunking disinformation (2017)

Period realizacije: januar – decembar 2017.
Donator: Ministarstvo spoljnih poslova Češke
Koordinator:
Tijana Femić

Projekat „Debunking Disinformation“ Novosadska novinarska škola realizuje u saradnji sa organizacijom Tranzitions iz Češke.
Osnovni cilj projekta jeste da se u Srbiji izgrade lokalni kapaciteti za borbu protiv medijske propagande i dezinformacija u javnoj sferi. Izgradnja lokalnih kapaciteta biće realizovana kroz edukaciju za edukatore u oblasti medija.

U toku projekta biće organizovana dva edukativna ciklusa, čiji će učesnici biti edukatori koji već rade u obrazovnim institucijama, medijskim centrima, organizacijama civilnog društva i edukatori koji nisu nužno zaposleni u institucijama, a bave se oblašću medija. Prvi edukativni modul održaće se u maju u Pragu (Češka), a drugi modul biće održan u septembru Novom Sadu.

Odabir učesnika projekta izvršiće se na osnovu njihovih kompetencija i radnog iskustva a konkurs je javno otvoren na sajtu Novosadske novinarske škole.

Pored edukacije trenera, najznačajniji rezultat projekta je prilagođavanje postojećeg edukativnog softvera za oblast medija prevođenjem na srpski jezik, kako bi u budućnosti učesnicima projekta poslužio kao alat u nastavi za teme medijske propagande i dezinformacija. Ovaj softver je u upotrebi u Češkoj i pokazao se kao odlično edukativno sredstvo do sada.

Projekat je finansijski podržalo Ministarstvo spoljnih poslova Češke.

NNŠ želi da... Dan u tvojim...