search icon Arhiva

Dan u tvojim cipelama (2017)

P2017 Cipelici

(Ministarstvo kulture i informisanja, Oktobar 2017 – Decembar 2017)

Projekat „Dan u tvojim cipelama – unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda u oblasti javnog informisanja osoba sa invaliditetom“ koncipiran je tako da se zajedničkom medijskom produkcijom studenata novinarstva i studenata sa invaliditetom unapredi proces medijske produkcije u oblasti inkluzije osoba sa invaliditetom. Stavljanjem akcenta na osobe sa invaliditetom i tehničko prilagođavanje priloga njihovim potrebama senzibiliše se društvo na potrebe i probleme sa kojima se svakodnevno suočavaju osobe sa invaliditetom. Takođe, senzibilišu se novinari i medijske kuće da prilagode sadržaje potrebama osoba sa invaliditetom, kako bi im bilo omogućeno pravo na informisanje i aktivno učešće u društvu. Prilozi nastali u okviru ovogodišnjeg izdanja „Dana u tvojim cipelama“ biće emitovani uoči 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.

Projekat je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja.

Koordinatorka projekta: Tijana Femić, tijana@novinarska-skola.org.rs

Ko (pr)ocenjuje Peti... Međunarodni dan borbe...